Går samman om 55:an

Vissa sträckor på väg 55 saknar mitträcke helt och hållet. Foto: Erik Inge
Textstorlek:

– Det här är inte klokt. I snart 25 år har diskussionerna pågått om väg 55, nu måste det hända något, säger Jan-Erik Larsson, kommunalråd i Flen.
Tillsammans med grannkommunerna och näringslivet kräver han att regeringen och Trafikverket tar ett större ekonomiskt ansvar.

Väg 55, som går mellan Norrköping och Uppsala, är hårt trafikerad med tunga fordon. Tanken med sträckan är att den, förutom att svara för en god transportväg inom regionen, ska avlasta Stockholmstrafiken och leda tung trafik runt storstaden. För Flens och Katrineholms kommuner är den en viktig länk ut mot E20 till Stockholm.
Men vägen är också en av de mest olycksdrabbade i länet. Så sent som i höstas omkom tre människor vid en frontalkrock mellan långtradare och personbil, vid Björndammen, mellan Malmköping och Strängnäs.
– Vi har tröttnat, säger Flens kommunalråd Jan-Erik Larsson. Och det är inte bara vi politiker som reagerat. Näringslivet har kontaktat flera av oss och ifrågasatt vägen. För deras verksamhet och etableringar är 55:an ett stort problem.
Näringslivschefen i Strängnäs kommun, Gunilla Malm Lundberg, delar uppfattningen.
– Vi har nu gått samman, Strängnäs, Flens, Katrineholms och Enköpings kommuner med representanter från företagarna och näringslivet för att tillsammans trycka på Trafikverket för att förbättra delar av vägsträckningen.
För Sörmlands del handlar det främst om en fortsättning på arbetet med en breddning av vägen, som gjorts från Katrineholm fram till strax efter Malmköping, och sedan också en breddning av vägen mellan Strängnäs och Enköping.
– På sträckningen från Flen till Strängnäs, som är oerhört viktigt för oss i kommunen, måste vi få så kallade 2+1-vägar med vajer så att säkerheten blir acceptabel. Som det är nu är det med fara för livet man kör där, säger Jan-Erik Larsson.
– Men det handlar inte bara om vägsträckningen. Även Hjulstabron måste upprustas för att klara av sjötrafiken. Vi såg vilket kaos det blev när bron i Södertälje havererade för något år sedan.
Trafikverket blev i somras färdig med en så kallad Åtgärdsvalsstudie. I den pekar man på att i både Sörmlands län och i Uppsala län är riksväg 55 en viktig väg för långväga och dagliga resor med bil, för godstransporter och för kollektivtrafik med buss.
Trafikverket skriver i studien: ”Vägen har mycket varierande standard och det gör att också hastighetsgränserna varierar. Vissa avsnitt är helt ombyggda samtidigt som andra avsnitt har stora brister i både trafiksäkerhet och i framkomlighet”.
Rent formellt har nu de berörda kommunerna och näringslivet skrivit ett pm till Näringsdepartementet och till Trafikverket där man kräver en skyndsam genomgång av ärendet och att ekonomiska medel skjuts till från statens sida för att en upprustning omgånende ska ske.
Lena Magnergård