Kort arbetsdag på prov

Från första mars får anställda på två äldreboenden i Nyköping sextimmars arbetsdag med bibehållen lön. Foto: Thinkstock Photos
Textstorlek:

Nyköpings kommun vill locka fler till äldreomsorgen genom att införa sextimmars arbetsdag med bibehållen lön. Men det gäller inte alla. På försök vill man testa detta på två äldreboenden med start i mars.

Det är ett vallöfte som de rödgröna nu lever upp till genom att på försök, under 1,5 år, införa sextimmars arbetsdag. Syftet är att loka flera att söka mindre attraktiva vårdyrken.
– Försöket bidrar till att Nyköping blir en attraktivare arbetsplats och att det blir enklare att rekrytera medarbetare till de viktiga jobben inom äldreomsorgen, säger Veronica Andersson (s), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Nyköping.
Redan i mars är tanken att två äldreboenden i Nyköping, varav det ena är Hållets äldreboende för multisjuk, ska vara med i försöket om sextimmarsdag. Arbetstiden förkortas då till sex timmar per dag för de som arbetar heltid samtidigt som personalen har kvar sin heltidslön.
Två likvärdiga referensobjek, där man fortsätter att arbeta åttatimmarsdagar, kommer att igå i försöket. Förutom antalet sökande per tjänst kommer även sjukfrånvaron att mätas och jämföras med referensobjekten.
Mätningar av effekten görs före, under och efter försöstiden och resultaten redovisas när försöksperioden är avslutad, ungefär i september 2019.
Personalen på Hållets äldreboende är förstås nöjda men mindre entusiastiska är Alliansen i Nyköping. Alliansen hävdar i ett pressmeddelande att liknande försök med sex timmars arbetsdag har prövats förr utan att det har lett till minskade sjukskrivningar.
Kostnaden beräknas till drygt 9 miljoner kronor för de två boendena, då personalen har kvar samma lön och 14 nya behöver rekryteras.
– Varför satsa orimligt mycket pengar… för några få, när det som krävs är effektiva åtgärder som kan göra skillnad för hela den offentliga sektorn?, frågar Alliansen.
Lena Magnergård