Bostadspriserna faller

Fler objekt finns idag ute till försäljning är för en månad sedan och det tar också längre tid att få bostadsrätter och villor sålda. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

För första gången på tio år kan man konstatera att bostadspriserna faller. När Mäklarstatistik presenterar sin analys är trenden påtaglig. Prisfallet är en procent i landet men större i storstäderna.
Det finns dock ett undantag, långpendlingsstäder som Strängnäs, Nyköping och Eskilstuna.

Att pristerna på bostäder skulle falla har det spekulerats kring under lång tid. Nu konstaterar flera undersökningsföretag att fallet har börjat. Och det är främst bostadsrätter som berörs. Villapriserna visar fortfarande på en lätt, om än något långsammare, ökning.
– Det är tydligt att bostadsmarknaden gått in i en ny fas med prisnedgångar även om regionala skillnader finns. Orsakerna till avmattningen är flera, bland annat har den ökande nyproduktionen skapat ett ökat utbud utan att efterfrågan ökat i samma grad. Senaste tidens inbromsning och nedgångar skall ses i perspektivet att vi under ett antal år haft stadig prisuppgång, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
Samtidigt presenterade Finansinspektionen i veckan ett nytt förslag om ytterligare skärpta amorteringskrav. Främst berör förslaget låntagare med låga inkomster i förhållande till bolånet.
– Våra åtgärder syftar till att bygga motståndskraft hos hushållen. Men det är inte bostadspriserna som är det egentliga problemet, utan hushållens skuldsättning, säger Erik Thedéen vid Finansinspektionen.
Även om prisfallet är tydligt finns det regioner där priserna ligger konstant. Det handlar om pendlingsorterna. Det vill säga städer och orter som ligger inom en till 1,5 timmars pendling från storstäderna, till exempel Nyköping och Eskilstuna.
Här har priserna ökat tre gånger så snabbt som i Stockholm det senaste året. Det visar också siffror från Svensk Mäklarstatistik och någon nedgång kan i dagens siffror inte skönjas men det finns också en eftersläpningseffekt som kan visa sig om några månader.
Många mäklare befarar också att det vi nu ser i statistiken handlar om antalet sålda lägenheter men det som inte syns i dessa siffror är antalet icke sålda lägenheter och det är där problemen finns
Lena Magnergård