Vattnet fortfarande dåligt

Textstorlek:
Boende i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna uppmanas att fortsätta koka sitt dricksvatten innan förtäring. Det var i förra veckan som prover visade på förhöjda halter av bakterier i vattnet.
Under fredagen i förra veckan beslutades det om en förstärkt klorering av dricksvattnet. Lednignsnätet har även spolats ur.
Provtagning av dricksvattnet fortsätter löpande under veckan.