Utan böcker inget fritt samhälle

Textstorlek:

Bokmässan grundad 1985 hölls i år i skuggan av nationalsocialistiska demonstrationer. Upplösningen blev inte så dramatisk som många befarat, även om tumult uppstod utanför mässområdet och polis attackerades av nynazister och mot-demonstranter.

En stor fredlig demonstration för öppenhet och mot fascism/nazism hölls litet längre bort i Göteborg. Heder åt dessa människor som manifesterade utan att ta till våld!

Tack vare att polisen stoppade NMR innan själva demonstrationen, eftersom nazisterna i strid mot givet tillstånd försökte ändra färdväg, kunde en utdragen konfrontation mellan två våldsamma grupper undvikas.

Själv befann jag mig inne på Bokmässan, där pågick djuplodande seminarier, debatter, samtal mellan författare och förläggare, och bokförsäljning. Ett av debattämnena var yttrandefrihetens gränser.

För knappt hundra år sedan, 1918, rådde också politisk turbulens i Sverige. Det var året då allt kunnat gå galet och landet höll på att kastas in i en blodig revolution. I Europa rasade första världskriget, det neutrala Sverige var avspärrat och livsmedelsbristen skriande. I Ryssland hade Lenins bolsjeviker kuppartat gripit makten och i Finland slets landet itu av ett tragiskt inbördeskrig.

Ett seminarium som jag bevistade handlade om denna förbisedda epok i svensk historia. Journalisten och författaren Per T Ohlssons medverkade. I sin bok ”1918 – året då Sverige blev Sverige” skildrar han det mest dramatiska året i 1900-talets historia. Tack vare kloka politikers ingripanden gick samhällsomdaningen fredligt till och demokratin slogs fast.

När kung Gustav V svängde till förmån för demokrati så valde Socialdemokraterna under Hjalmar Brantings ledning att tona ner kravet på republik. Allmän och lika rösträtt var viktigare. I dag vet vi att konstitutionell monarki framgångsrikt kan förenas med allmän och lika rösträtt.

I dag tar vi demokratin för given. Det är totalt fel. Den måste erövras av varje generation, och det vet både nationalsocialisterna – som vill skrota den – liksom dess sanna vänner, som försvarar den.

Samtidigt som folkstyrets fiender bröstade upp sig denna lördag utanför Bokmässan så visade Ordet sin överlägsna styrka inne i mässhallarna. Demokratin kan ifrågasättas, men dess sanna vänner kommer alltid att försvara den. Förintelsen kan förnekas, men dess fasor är så dokumenterade att de som förnekar den framstår som korkade eller som om de medvetet agerar mot bättre vetande. Tyvärr gäller oftast det sistnämnda.

Böcker kan brännas, författare fängslas och lögner uttalas. Det fria ordet kan aldrig tystas i längden.

Bo Höglander