Skyddsjakt på varghybrider

Textstorlek:
Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt på varg och hybrider mellan varg och hund inom ett avgränsat jaktområde i Katrineholm och Eskilstuna.
Länsstyrelsen uppger att beslutet om skyddsjakt är till för att skydda den svenska vargstammen från genetisk inblandning av tamhund. Vargtiken har enligt länsstyrelsen uppvisat ett oönskat beteende genom att para sig med hund.