Nu hotas flera skolor

Stefan Siedel brinner för Stallarholmen och anser att skolan är viktigt för ortens överlevnad.
Textstorlek:

Högstadieskolan i Stallarholmen hotas av nedläggning.
Stefan Seidel, eldsjäl, är orolig för hur bygden ska påverkas.
– Försvinner högstadiet och skolorna i en bygd urholkas orten lätt.

– Vi måste se till hela kommunens bästa, säger kommunalrådet Jacob Högfeldt (M).
Stallarholmen har satt sitt namn på kartan genom att utnämnas till Sveriges företagstätaste ort med 600 registrerade företag. Det så kallade Gula Industrihuset är en företagsby där många entreprenörer samlas och verksamheten är ovanligt livlig. Devisen för orten är ”Inte vilken håla som helst”. Men nu hotas skolan.
Stefan Seidel, verksam i företagsbyn och eldsjäl, slåss nu, tillsammans med en föräldragrupp, för att den lokala skolan i Stallarholmen ska få fortsätta bedriva högstadieverksamet.
I maj tillsatte kommunen en tjänstemannautredning där man skulle titta på skolans verksamhet. Beskeden som kom i veckan är neslående för de boende.
– När det gäller landsbygden handlar livsvärdet mycket om hur man tar tillvara kraften i ett samhälle, säger Stefan Seidel.
– Vad vi försöker göra nu är att samla alla krafter och kompetens för att bemöta politikerna och tjänstemännen. Vi vill inte bara protestera utan har samlat en grupp som agerar genom att till exempel undersöka hur bostadsplanerna ser ut på orten, vi tittar på betygen och jämför de med andra skolor.
Vad gruppen har kommit fram till, är att kommunens utredning grundar sig på en befolkningsprognos som räknar med en minskning av Stallarholmens innevånare med 25 individer.
– Det här är märkligt eftersom det pågår en nybyggnation om 49 villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter i området. Ekvationen om minskad befolkning får jag inte riktigt ihop, säger han.
Strängnäs kommunalråd Jacob Högfeldt menar att politikernas uppgift är att se till hela kommunens bästa.
– Vi måste vara en attraktiv skolkommun så att de bästa rektorerna och de bästa lärarna söker sig hit. I andra vågskålen ligger förstås att det är viktigt för inflyttningen att det finns bra orter i samhällena. Det är alltid den första frågan som man får.
Beslut i frågan fattas av kommunfullmäktige i december.
Bakgrund
Strängnäs kommun styrs av en koalition mellan Moderater och Socialdemokrater. Flera mindre skolor hotas av nedläggning.
Ett tjänsemannaförslag pekar på att Fogdö skola, Härads skola, Lännaskolan samt Tosteröskolan borde läggas ned. Samt att årskurs 7 -9 på Karinslundsskolan samt Stallarholmsskolan läggs ner.
I stället ska det bildas större skolenheter där gemensamma resurser samlas.
Lena Magnergård