Landsbygdsskolor hotade

Textstorlek:
Barn- och utbildningsförvaltningen i Strängnäs har lagt förslag på en ny organisation av skolan. En orsak uppges vara att kommunen lägger mycket pengar på lokaler som annars skulle kunna gå till undervisning. Barn och utbildningsförvaltningen har kommit fram med olika alternativ på framtidens skolorganisation i kommunen.
I de olika alternativen föreslås att några landsbygdsskolor läggs ner. De skolor som finns med på olika sätt i förslagen är Fogdö skola, Härads skola, Länna skola och högstadiet på Stallarholmskolan. Alternativen ska nu upp till politisk diskussion. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i frågan under hösten.