Fungerande post i hela landet

Textstorlek:
Postnord ska få två dagar på sig att dela ut inrikes brev, inte en dag som reglerna nu anger. Det beslöt S-MP-regeringen i förra veckan. Digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) tycker märkligt nog inte att detta är att sänka kraven på Postnord. Han tror att den viktiga frågan för människor är att man ska kunna lita på att posten fungerar i hela landet, inte att det går jättefort att få fram breven, säger han till Sveriges Radio Ekot.
Det nya regelverket träder i kraft vid årsskiftet och slår fast att Postnord ska klara av att dela ut 95 procent av inrikes brev under två dagar, inte 85 procent under en dag som nuvarande regler säger.
Vi får se hur det går. Posten har stora problem, många vittnar om brev som kommer sent, försändelser som försvinner och räkningar som aldrig når mottagaren. Småföretag på landsbygden har fått lägga ner på grund av Postnords strul, rapporter Svenska Dagbladet. Att inte kunna bedriva sin verksamhet på grund av osäker postgång är ett kraftigt underbetyg för ett modernt land, skriver SvD:s ledarsida. Svårt att inte hålla med.
Ägaren staten borde ingripa för att förbättra sakernas tillstånd, men i stället görs en anpassning som innebär försämringar med höjt porto och sämre service. Statliga Postnord har länge aviserat detta under kompakt motstånd från svenska landsortskommuner. De upprörs av att det framför allt är på landsorten som posten kommer att bli försenad.
Postverket grundades 1636 och bidrog till att knyta ihop Sverige som nation. Följderna av dess verksamhet genom århundradena kan knappast överskattas. Fram till 1951 delades post ut på söndagar, enligt uppgift, och fram till 1987 på lördagar. Länge kunde man skicka ett brev på morgonen och få svar på eftermiddagen.
Från 1990 fram till internets genombrott vid millennieskiftet skickade svenskarna ungefär tre miljarder brev per år. Sedan dess har cirka 40 procent av de volymerna övergått till digital kommunikation. Posten har tappat i intäkter. Däremot ökar E-handeln och omsatte i fjol drygt 210 miljarder kronor i Norden. Paketen blir allt viktigare för PostNord men de intäkterna kompenserar inte för de minskade förtjänsterna på grund av färre skickade brev. Alltså måste nytänkande och innovation till!
Det har under en tid pågått en högst berättigad diskussion om vikten av statlig närvaro i hela Sverige. Polis/rättsväsende, infrastruktur och bredband anges som exempel, liksom en fungerande och pålitlig post- och paketförmedling. Posten är utan tvekan en av de viktigaste servicegrenarna för landsbygdens överlevnad.
Det försämrande lagförslaget borde ha kastats i papperskorgen, inte blivit regeringsbeslut! Det enda rimliga är tydliga krav på en fungerande postförmedling för hela landet. Det har Sverige råd med.
Bo Höglander