Vattenkvalitet i fokus

Hela veckan handlar om vatten, för att öka medvetenheten om att vattnet och ge ett kunskapslyft. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

Vatten, vatten, bara vanligt vatten. Men det är inte så ”bara” med vatten, något som tas upp på olika sätt under Vattenveckan 2017 som pågår just nu.

På lördag är det vattendag vid Yngaren i Björkvik. En av programpunkterna tar upp Yngarens vattenkvalitet på 1950-talet och i dag.
– Yngaren har använts som vattentäkt sedan 1960-talet och man kan se vissa trender, säger Karolina Wetterblad, VD för Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund.
Till exempel har mängden organiskt material ökat under åren.
– Det är svårt att säga vad det beror på, men så som vi männiksor har brukat jord och skog har det blivit mer.
Karolina Wetterblad kommer också att prata om hur man kan försöka skydda Yngaren som vattentäkt i framtiden.
– Vi ska försöka få fram ett vattenskyddsområde och hitta ett lämpligt sätt att arbeta tillsammans med alla som är verksamma runt Yngaren, säger hon.
– För oss som vattenproducenter vill vi gärna ha ett renare vatten från början.
Det innebär mindre organiskt material.
– Det finns tusen saker man kan göra. Som enskild person kan man tänka på hur man använder vattnet i Yngaren. Om man har en båtmotor, till exempel, att den inte läcker hela tiden, säger Karolina Wetterblad och ger andra exempel som kemikalieanvändning, kalhyggen och avlopp som går rakt ut i vattnet.
Men hon poängterar också att det är en komplex fråga.
– Även om alla drar sitt strå till stacken kan det komma ett stort skyfall och förstöra flera månaders arbete. Det beror mycket på de naturliga förusättningarna också.
I år är vattennivån på Yngaren så låg att ångbåten Munter har fått ställa in sina turer, men sommarens torka har dock inte varit ett problem ur vattentäktsperspektivet.
– För oss skulle det behöva sjunka ganska många meter till för att det skulle bli ett problem, säger Karolina Wetterblad.
Under dagen kan man också lära sig mer om Yngarens fiskar, utforska vad som lever under ytan med hjälp av vattenkikare.
Tobias Neselius från Hushållningssällskapet berättar om fördelarna och miljönyttan med täckdikning och dränering inom lantbruket.
Eva-Lotta Eriksson