Samarbete om hjortar

Jägaren John-Erik Olsson i Vingåker är med i dovhjortsprojektet. Foto: Erik Inge
Textstorlek:

Det här är första jaktsäsongen med dovhjortsprojektet i Sörmland. Sammanlagt 18 av 43 älgskötselområden har tagit fram en plan för hur dovhjortstammen ska förvaltas.

Dovhjortar är flockdjur och orsakar en hel del skador för jordbruket, framför allt på våren när de äter och trampar i växande gröda.
– Det här kräver att markägare, jägare och lantbrukare kommer överens om vad som är en lagom stor stam. Det är lokala målsättningar som gäller, säger Johan Varenius på Länsstyrelsen.
När det gäller jakt på älg och kronhjort ska det finnas det en plan som styr hur många och vilka djur som ska skjutas, vilket sedan ska rapporteras in till länsstyrelsen.
Men det gäller inte annat klövvilt som dovhjort, rådjur och vildsvin, trots att det skjuts många fler av dem.
I vissa delar av länet är dovhjortsstammarna mycket täta och antalet skyddsjaktsansökningar har ökat på senare år.
Därför tog Johan Varenius på Länsstyrelsen initiativ och bjöd in länets samtliga älgskötselområden att delta i projektet.
De som gått med har fått lära sig mer om dovhjortar och deras reproduktion och hur man inventerar djuren.
I Vingåker är det gott om dovhjort och där är flera skötselområden med i projektet.
– Vi inventerade i våras, men det var svårt för när det är kallt, regnigt och blåsigt kommer de inte fram på samma sätt, säger John-Erik Olsson, en av jägarna i Vingåker.
Han har studerat dovhjortarna under många år och har fört statistik över hur många de skjuter varje år.
– Vi har en väldigt fin stam och vi är på rätt väg men vi har för många. Eftersom grannen här har ansökt om skyddsjakt har vi har misslyckats hålla den på en lagom stor nivå.
Nu har jaktlagen i området enats om hur de ska jaga för att få upp medelåldern på djuren och för att få en lagom stor stam.
Karina Frölund