Forskar åt höstforskare

Textstorlek:

– Det är coolt, säger Moa Holm när hon granskar de än så länge gröna löven på en asp.
Eleverna i klass 4-5 på Hammargärdets skola i St Sundby forskar åt forskarna på lantbruksuniversitetet, SLU.

Varje måndag, i ur och skur, tar eleverna med sin Ipad och sitt diagram för att kontrollerar det träd de valt. Har löven skiftat färg än? I så fall, hur stor del av trädet har bytt färg?
Sammanlagt 15 000 elever i svenska skolor är anmälda i höstforskningsprojektet. Även om inte alla sedan engagerar sig är det ett stort intresse.
Läraren i klass 4-5, Monika Zetterling, passar på att göra lite extra av elevernas uppgift.
Hon ber dem lägga märke till trädets omgivning, är det något som förändrats? Finns det nya växter omkring?
– En myrstack, den har vi inte sett förut, säger Filippa Paaso.
Hon och de andra i hennes grupp fotograferar den nya myrstacken också.
Klassen är uppdelad i sju olika grupper och varje grupp har sitt eget träd att följa under hösten. Det är lite blandade sorter.
Forskarna vill helst ha information om asp, ek, björk, lönn och rönn, men även andra trädslag är välkomna.
– Det här kommer att bli mycket värdefull data som vi så småningom kan jämföra över en lång tid, säger Kjell Bolmgren från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som leder massexperimentet Höstförsöket.
Det är femte året i rad som Höstförsöket genomförs och intresset från skolorna blir större och större.
– Höstfaserna är inte lika lätta att förutsäga som våren. Den beter sig som vi förväntat oss, kommer lite tidigare än förr. Men hösten är vi förvånansvärt dåliga att på att förstå, säger Kjell Bolmgren.
I takt med att klimatet blir varmare dyker vårtecknen upp tidigare, men hösten verkar vara svårare att förstå.
Han menar att det inte är lika tydligt vad som triggar hormonerna i träden på hösten.
Kortare dagar påverkar, men även temperaturen, hur sommaren varit, hur näringstillgången varit och om det varit torka.
– Vi kan naturligtvis stoppa in träd ochh löv i ett laboratorium, men vi måste komplettera med detaljerade studier ute.
När klimatförändringarna höjer temperaturen är frågan hur träden hanterar det.
Efter fyra års datainsamling har Kjell Bolmgren få tydliga slutsatser.
En del sorters träd är sena och andra är tidiga, men det skiljer sig också mellan enskilda träd.
– Vi behöver verkligen med datainsamlande för att lära oss hur träden förstår att det är höst och för att se hur de reagerar på klimatförändringen, säger Kjell Bolmgren.
Eleverna i klass 4-5 på Hammargärdets skola tar uppgiften på allvar.
– Det här handlar också om varför vi gör saker i skolan. Vi samlar in information som används på riktigt av forskare, säger Monika Zetterling.
Eleverna väntar på att hösten ska synas lite mer på träden, än så länge är löven ganska gröna.
– Jag hoppas vi ska få träffa forskarna, säger Anton Segerberg.
– Det är annorlunda att vara med i ett forskningsprojekt, säger Jimmy Wiklund.
Karina Frölund