Poppis att cykelpendla

Var sjätte svensk cyklar till jobbet under sommarhalvåret. Men att ta bilen är fortfarande populärast. Foto: Erik Inge
Textstorlek:

​Ungefär var sjätte svensk cyklar till jobbet under sommarhalvåret. Det visar statistik som försäkringsbolaget If tagit fram tillsammans med YouGov. Här i Sörmland trampar vi till och med lite bättre än snittet. Här tar närmare en fjärdedel, 24 procent, hojen till jobbet.

Med den siffran hamnar Sörmland på en hedrande femteplats, bara 5 procentenheter efter ettan Uppsala.

Skillnaderna mellan toppen och botten är annars stor. I Uppsala län cyklar 29 procent av invånarna till jobbet under sommaren, vilket kan jämföras med Väster Norrland där endast 7 procent uppger att de tar cykeln. Även Stockholm och Blekinge hamnar långt efter. Där cyklar 10 procent av invånarna.

– Andelen cykelpendlare varierar stort över landet. Hur långa avstånden är påverkar självklart, men vi vet också att de kommuner som verkligen satsar på att öka andelen cyklister får resultat. Om man målmedvetet arbetar för ökad trafiksäkerhet och bygger ordentliga cykelvägar så blir det fler som cyklar, säger Iréne Isaksson Hellman, trafikforskare vid If.

Undersökningen bygger på svar från 2 728 personer bosatta över hela landet.

Av de tillfrågade svarar få att de väljer kombinationsresor till jobbet. En kombinationsresa är exempelvis att man cyklar från hemmet till tågstationen för att ta tåget resten av resan. Försäkringsbolaget tror dock att siffran kan komma att förbättras inom en snar framtid i och med att allt fler städer planerar in möjligheten till kombinationsresor i sin cykelinfrastruktur.

En annan aktuell fråga är säkra cykelparkeringar. I takt med att dyrare cyklar som elcyklar blir allt vanligare på svenska cykelbanor blir efterfrågan på bra parkeingsplatser allt större.

– Sannolikt är samhällsnyttan av bättre cykelparkeringar vid just järnvägsstationer särskilt stor. Det finns starkt stöd i forskningen för att cyklingen ökar om det finns tillgång till god cykelparkering, säger Iréne Isaksson Hellman.

Den positiva cykelstatistiken till trots – flest svenskar, 42 procent, väljer ändå bilen till jobbet under sommaren. Samåkning, tänker du. Nej det är det få som gör, bara tre procent.

Med sommarhalvåret menas april till och med september.

Erik Inge