Vattenskoter i Sörmland – här är reglerna du bör följa

Det gäller att hålla koll på var man får köra vattenskoter. Foto: Thinkstock photos
Textstorlek:

​Roligt sommarnöje, praktiskt färdmedel eller högljudda leksaker – åsikterna kring vattenskotrar går ofta isär. Men var får man köra, och vilka regler är det som gäller? Vi reder ut några frågetecken.

I Sverige finns en speciell vattenskoterförordning som talar om hur och var man får köra vattenskoter. Bland annat står det att föraren av en vattenskoter måste ”anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan”. Dessutom får man enbart framföra vattenskoter i ”särskilt tillåtna om-
råden”.

Det sistnämnda innebär att vattenskotrar bara får köras i allmänna farleder samt i vatten där Länsstyrelsen beslutat om undantag.

I Sörmland finns allmänna farleder i Mälaren, Hjälmaren samt i Östersjöns skärgårdsområde (för att se tillåtna farleder i Skärgården, besök Länsstyrelsens hemsida).

Alla andra sjöar och vatten är strängt förbjudna att åka i.

Men det finns ytterligare regler: Som att man bara får sjösätta sin vattenskoter på speciellt utvalda platser.

När man transporterar sig ut till farleder får man heller inte överstiga en hastighet av sju knop.

På farlederna i skärgårdsområdet finns det bestämmelser som säger att man inte får åka närmare än hundra meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd.

Att köra för fort och på för grunt vatten kan få stora konsekvenser för både växt- och djurliv.

– Vi har många grunda havs- och sjöbottnar i Sörmland som har stora naturvärden. De är lekbottnar för fisk som föryngrar sig på just lite grundare och lugnare vatten. I grunda vikar finns det också spännande växtsamhällen med många olika arter, säger Anne-Li Fiskesjö, miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen Sörmland, och fortsätter:

– Kör man för fort med en vattenskoter eller andra vattenfarkoster så kan man förstöra de här miljöerna. Växterna rivs upp och de grunda bottnarna slammas igen så att fiskarna inte känner sig hemma.

Även djur som inte lever i vatten, exempelvis fåglar, kan störas av vattenskotrar och andra vattenfarkoster.

I skärgården finns det därför flertalet fågelskyddsområden som inte får beträdas under speciella häckningsperioder. Men att känna till sådana omständigheter kan vara svårt om man inte har rätt karta med sig.

– Vi har inte bojar och sånt överallt. Men vi har särskilt tillförordnade tillsynsmän, både längs med östersjökusten och i Båven, som man kan fråga om sådana saker. De har särskild uppsyn över fågelskyddsområdena, säger Anne-Li Fiskesjö.

Den som bryter mot reglerna för vattenskotrar riskerar i dag böter.

Varje år skadas ett antal personer i Sverige i samband med olyckor kopplade till vattenskotrar. 2015 skadades tolv personer. Statistiken för förra året är inte färdig än.

I Sverige har det i flera års tid pågått diskussioner om en åldergräns och ett krav på förarbevis för vattenskotrar. Men än så länge har ingenting hänt.

– Vi tycker egentligen ingenting om det. Länsstyrelsen är ingen opinionsbildande myndighet. Vi konstaterar att det utreds, och om det införs så får vi anpassa oss efter det, säger Anne-Li Fiskesjö.

Erik Inge