Råttorna ökar drastiskt

Regler för bekämpning av råttor har skärps. Betesstationer för råttor anses vara effektivt för att bekämpa skadedjuren. Men från och med i år finns det också elektroniska fällor. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

​Reglerna för bekämpning av råttor har skärpts under senaste åren. Resultatet är en dramatisk ökning av antalet råttor – både i städer och på landsbygden.

De senaste åren har reglerna för bekämpning av råttor gradvis förändrats. Det är inte längre tillåtet att permanent lägga ut kemiska bekämpningsmedel, det som ofta kallas råttgift. I stället används
exempelvis elektroniska och mekaniska fällor.

– Förändringen var nödvändig men nu krävs ofta andra metoder för att minska antalet råttor. Många är fortfarande ovana vid att bekämpa råttor utan kemiska bekämpningsmedel, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Antalet råttor har stadigt ökat de senaste tre åren. Något som även företaget Anticimex känner av eftersom saneringarna kraftigt har ökat. Totalt genomförde Anticimex 51 074 saneringar
under 2016, vilket är en ökning med 14 procent sedan året innan. År 2013, första året då reglerna blev hårdare, genomfördes 30 350 råttsaneringar. Det innebär att antalet saneringar har ökat med 67 procent.

Det stora problemet är att råttor och människor trivs på samma platser och gillar samma sorts mat. Kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar arbetar ofta tillsammans och långsiktigt för att bekämpa råttor, men det tycks inte räcka. Antalet råttor ökar både i tätorter och på landsbygden.

– Så länge som råttor har tillgång till föda, vatten och skydd kommer de att trivas och föröka sig. Vi kan tillsammans göra mycket för att minska antalet råttor, säger Håkan Kjellberg, och det viktigaste är att hålla rent omkring sig.

Lena Magnergård