Kvicksundsbron stängd

Tågtrafiken går som vanligt och efter tidtabell men bilisterna måste ta en annan väg än Kvicksundsbron. Foto: Erik Inge
Textstorlek:

I veckan startade arbetet med att reparera Kvicksundsbron. Fram till början av augusti kommer bron att vara avstängd för vägtrafikanter. Biltrafiken leds istället om via Köping och Arboga, och en färja sätts in för gång- och cykeltrafikanter. Däremot kommer tågtrafiken fungerar som vanligt.

Det är Trafikverket som i sommar ska reparera stål- och betongskador i anslutning till de öppningsbara brodelarna. Samtidigt passar man på att reparera och underhålla andra delar av bron.
Under avstängningen kommer biltrafiken ledas om via Arboga och Köping det kommer att finnas tydliga skyltar för detta.
På den norra sidan om bron finns det ett fåtal p-platser för bilparkering. Däremot finns det ingen parkering på södra sidan om bron. Personfärjan kommer att vara i tjänst dygnet runt. Det kommer också att finnas extra färjepersonal som hjälper till vid ombordstigning.
Fritidsbåtar påverkas inte av arbetet utan de kommer att kunna passera bron när den är avstängd. Även tågtrafiken är opåverkad av underhållet och kommer att följa den tidtabell som finns.
Fritidsbåtar kommer alltid kunna passera broläget med något smalare passage än normalt, tio meters bredd under vägbron, de fritidsbåtar som däremot är högre än järnvägsbron får i vanlig ordning vänta på de broöppningstider som gäller för fritidsbåtar.
För nyttotrafik och större båtar i yrkestrafik gäller anrop till brovakt om passage i vanlig ordning.
– Vi försöker ofta genomföra lite mer omfattande arbeten på broar under sommaren då nyttotrafiken minskar och det är lättare att ställa om trafiken till andra vägar, säger Bertil Jonsson på Trafikverket.
– Men det är klart, visst blir det en del trassel för trafikanterna, men samtidigt inser ju alla att reparationer måste göras någon gång och då kanske den här tidpunkten ändå är bäst.
Erik Inge