Byggboom i hela länet

I utkanten av Strängnäs pågår byggandet som aldrig förr och tomtmark som tidigare varit svårsålt har blivit attraktiv. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

LÄNET Sörmland tillhör de län i Sverige som har störst inflyttning – förutom storstadskommunerna. Därför byggs det nytt som aldrig förr. Och det är i Nyköping och Strängnäs kommuner som byggkranarna är som allra flest.

– Visst handlar det om att bostadspriserna i Storstockholm har skjutit i höjden och då ser många fördelarna med att bosätta sig utanför pendeltågsområdena men det är inte enda orsaken, säger Emma Karlsson projektledare på fastighetsbolaget Obos i Västerås.

– Bättre kommunikationer och enklare att arbeta hemifrån har gjort det enklare att bo utanför de stora städerna.

Även utbyggnad av bredband, bra skolor och annan kommunal service uppges som viktiga orsaker när man väljer bostadsort. Kommunerna i sin tur ser att en ökad inflyttning innebär ökade skatteintäkter.

Just nu projekterar företaget på flera orter i Sörmland bland annat i Stallarholmen utanför Strängnäs.

– Här iordningställer vi 70 villatomter som snart ska ut på marknaden men vi planerar även för bostadsrätter här, säger Emma Karlsson.

Och att det byggs allt fler nyproducerade bostadsrätter utanför tätorterna bekräftar det statliga bolåneföretaget SBAB Bank.

– Utbudet den senaste månaden visar att antalet nyproducerade bostadsrätter är fler än de begagnade, säger Claudia Wörmann, ekonom på SBAB.

Statistik de har tagit fram visar att det är i Sörmland, Uppland och Östergötland som byggandet ökar kraftigt och det är nybyggnation av bostadsrätter och lägenheter som skjutit i höjden.

Regeringen vill också stimulera till att bostadsbyggandet runt storstäder ökar. I slutet av förra året delade Boverket ut 80 miljoner till Sörmlands kommuner i statsbidrag för att öka byggandet. Samtliga kommuner i länet, utom Strängnäs, Oxelösund och Flen fick dela på närmare 80 miljoner kronor, som enligt plan ska räcka till 1 300 bostäder.

Mest pengar, drygt 40 miljoner, fick Eskilstuna. Nyköping fick knappt 14 miljoner, och Katrineholm 11,5 miljon. Minst pengar fick Gnesta, med 1,9 miljoner.

Pengarna får användas till byggandet av både villor och flerbostadshus.

Strängnäs fick avslag på sin ansökan eftersom den kom in för sent. Oxelösund och Flen hade inte sökt bidraget alls.

Boverket kommer att dela ut ett nytt bidrag på drygt 1,5 miljarder kronor även i år. Bidraget kan sökas av varje enskild kommun och ansökan ska vara inne senast 1 oktober. Kanske ett datum för Strängnäs kommun att skriva in i kalendern.

 Lena Magnergård