Kräver koll på vattnet

Det har kommit för lite regn och snö de senaste två åren. Myndigheterna manar den som har enskild brunn att kontrollera nivån och fundera över vilka alternativ som finns om brunnen sinar.
Textstorlek:

Länsstyrelsen uppmanar lantbrukare och andra med enskild brunn att vara medvetna om att vattnet riskerar att sina. Och manar också kommunerna att ha kontroll över dricksvattnet.

Det är historiskt lågt vattenstånd och det är enskilda brunnar som i första hand riskerar sina i sommar.
LRF har tagit fram en checklista med ett antal punkter för lantbrukare att ha koll på för att kunna förekomma en akut, svårlöst situation på gården framöver.
– Så här torrt har det aldrig varit så även om vår brunn aldrig sinat tidigare är det klart jag oroar mig lite, säger Annelie Karlsson, mjölkbonde på Stora Nyby utanför Eskilstuna.
Det går åt mängder av vatten till korna. En mjölkko dricker 100 liter vatten om dagen, så om brunnen sinar behövs det stora mängder.
– Mjölkkor behöver dricksvattenkvalitet, det duger inte med närmaste sjö eftersom vattnets kvalitet påverkar mjölken, säger Annelie Karlsson.
LRF påminner om att det är lantbrukarens eget ansvar att se till att djuren har vatten. Därför är det viktigt att lägga upp en krisplan, skriver LRF, och uppmanar lantbrukarna att ha koll på förändringarna i brunnens vattennivå och överväga vilka grannar de kan samarbeta med.
Det kan också vara bra att kontrollera var det finns möjlighet att borra ny brunn och om de behöver köpa en tank för att hämta vatten.
Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, är grundvattennivåerna mycket under det normala och det kommer troligen att påverka många som har egen brunn.
Länsstyrelsen i Sörmland har också gått ut till länets kommuner i en andra omgång med frågor om sommarens vattnförsörjning.
– Det är kommunernas ansvar att se till att det finns vatten, vi uppmärksammar dem på vattenbristen. Genom att sammanställa svaren i enkäten kan de se om det finns hjälp att hämta hjälp i någon annan kommun, säger Anna Forslund på länsstyrelsen.
Förutom Länsstyrelsen går åtta andra myndighehetr ut med varning om vattenbrist, bland andra Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Skogsstyrelsen.
fakta:
Minska på vattensvinnet
För att spara på dricksvatten kan du till exempel göra följande:
• Sluta att vattna med dricksvatten. Samla till exempel upp regnvatten, för att vattna växterna
• Duscha istället för att bada i badkar.
• Låt inte vattnet rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna.
• Undvik att diska under rinnande vatten.
Källa: Livmedelsverket