Inte heltäckande för mobil

Det finns hål i mobiltäckningen i Vingåkers kommun.
Textstorlek:

– Ibland där det är bra utomhustäckning är det inte bra inomhus, då brukar det vara för att fastigheten inte släpper igenom täckningen, säger Regina Westas Stedt på Vingåkers kommun där man under våren har gjort inomhusmätningar för mobiltäckningen.

– Bor man i en gammal träkåk blir det inte så stor skillnad inomhus om man har bra täckning utomhusv.
Kan man säga att ju modernare hus man bor i, desto större risk att huset inte släpper igenom täckningen?
– Ja, så är det. Och det stärker tanken att när man är hemma i fastigheten är det annan infrastruktur man bör använda sig av i första hand. Mobilnätet använder man sig av utanför.
För två år sedan gjorde kommunen en kartläggning med hjälp av sopbilar. Man mätte helt enkelt täckningen längs sopbilarnas rutt. Nu var det dags att mäta inomhustäckningen i kommunen.
Till sin hjälp har man använt vanliga mobiltelefoner av samma modell, men med sim-kort från olika operatörer. Det är inga professionella mätinstrument, men speglar invånarnas upplevelser av täckningen.
Dels har mätningarna gjorts inom kommunens egna verksamheter som skolor, äldreomsorg och i kommunhuset, men också hos ett 30-tal privatpersoner som anmält sitt intresse.
– För oss är det viktigt att kunna använda materialet i en dialog med operatörerna. Vi styr inte över mobilnätet som kommun, men det är en viktig del av infrastrukturen.
Dessutom ger mätningarna en mer objektiv bild av hur läget ser ut i kommunen.
– Många upplever att det är dålig täckning i Vingåker generellt, men det är inte alltid det upplevda stämmer överens med verkligheten.
Men så verkar det vara i Vingåker. Hittills har de sett att platser där folk upplever dålig täckning, ofta också har dålig täckning.
Det finns flera sådana områden i kommunen, enligt Regina Westas Stedt. Till exempel kring Marmorbyn och på landsbygden från Högsjö upp mot gränsen till Finspångs kommun.
Kommunen har också fått tips om platser där täckningen upplevs som dålig och där sopbilarna inte åker, till exempel motionsspår och campingplatser. De platserna kommer de att genomföra mätningar på under sommaren. Dessutom kommer de att göra en andra mätning med sopbilarna.
Fakta/Täckning
Vingåkers kommun har rapporterat sina resultat från mobiltäckningsmätningarna till www.täckningskollen.se.
Där kan man se hur täckningen ser ut på en viss plats hos olika leverantörer.
Även Gnesta, Strängnäs och Katrineholm har lagt upp täckningsmätningar där.
Eva-Lotta Eriksson