Hav hotas av plastberg

Foto: Thinkstock Photos
Textstorlek:
All plast som hamnat i havet sen 1950-talet finns kvar där. Och berget växer. Akuta åtgärder som förbud för mikroplaster, hjälp till länder att stoppa spridning av plastskräp och internationell konvention mot farliga kemikalier och mikroplaster krävs nu.
Europeiska miljöbyrån bedömer att det idag hamnar cirka 10 miljoner ton plast i havet varje år. Insikten om problemet har växt och forskarna menar att det numera är en fråga om överlevnad för ekosystemen i havet.
Sverige och den svenska västkusten i Bohuslän är extremt drabbat. Det beror på strömmar som för skräpet dit. Varje år beräknas 8000 kubikmeter plast flyta i land på den bohuslänska kusten, enligt organisationen Håll Sverige rent.
Sverige har tagit initiativ till en stor FN-konferens i New York 5-9 juni om mål om hållbara hav till 2030. Spridningen av plast och kemikalier i havet måste bli en av de viktigaste frågorna där.
Långsiktigt måste plastanvändningen kraftigt minska och all plast återvinnas. Men det behövs också andra åtgärder:
Förbjud och begränsa mikroplaster, till exempel i hudvårdsprodukter och tandkräm. Sverige och EU måste samarbeta om detta.
Utarbeta en FN-konvention om minskade användning av farliga kemikalier där även en avvecklingsplan för mikroplaster finns med. Bilda en forskarpanel för kemikaliefrågor under FN, precis som gjorts för klimatfrågor.
Sverige måste ta nästa steg att utveckla och införa reningsverk som renar från mikroplaster och plastfibrer från kläder, andra farliga kemikalieprodukter samt läkemedelsrester.
En stor internationell insats för att börja tömma de fem stora öarna av plast som bildats i de stora oceanernas virvelströmmar.
Precis som Sverige tog initiativ till att världen enades i att rädda klimatet och den biologiska mångfalden, har vi nu, tack vare sommarens konferens, en chans att göra det igen gällande haven.
Vi måste ta vårt ansvar för att hindra den skada som plast och kemikalier i havet utgör i Sverige och världen. Det är en del av att utveckla den svenska modellen på ett hållbart sätt även för framtida generationer.
Matilda Ernkrans (S), miljöpolitisk talesperson
Sara Karlsson (S), riksdagsledamot Eskilstuna