Vid kris blir vi handfallna

Så här skulle det kunna se ut vid en kris i Sverige. Bilden är arrangerad av MSB.
Textstorlek:

Att veta hur man ska agera vid en samhällskris kan vara svårt. Det visar en utredning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort.
Den här veckan genomför man därför ”Krisberedskapsveckan” i alla kommuner för sätta fokus på frågorna.

Vad händer om det värsta skulle hända? Om kriget kommer. Om Sverige utsätts för en hackerattack och all el stryps. Om vatten inte kan levereras.
Närmare åtta av tio personer i Sverige anser att det är viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och hälsa inför samhällskriser.
Samtidigt säger 40 procent att de inte vet hur de ska förbereda sig för att bättre klara av en vardag som plötsligt vänds upp och ner då inte mycket av samhällets service fungerar.
Under Krisberedskapsveckan vill därför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att vi, medborgare i landet, sätter oss in i vad en kris skulle innebära.
– Med Krisberedskapsveckan vill vi få människor att reflektera kring sina egna möjligheter att klara vardagen vid en allvarlig samhällsstörning.Intresset för vår gemensamma säkerhet och beredskap är större än på länge, säger Nils Svartz, generaldirektör vid MSB.
För ett par år sedan, vid den stora skogsbranden i Västmanland, fick många pröva på hur beredskapen och räddningstjänsten fungerade.
I Sörmland har Länsstyrelsen räknat ut att maten endast kommer att räcka i tre dygn. Vad gör vi sedan? Öppnar frysen, kanske någon säger.
Men om elen försvinner är det inte mycket i frysen som klarar sig under någon längre tid. Det kanske inte går att ens tillaga det som finns, om man inte har vedspis förstås.
Den här veckan startat MSB sin informationskampanj över hela Sverige.
Syftet är inte att skrämma upp någon utan att vi ska bli informerade om vad man bör ha tänkt igenom, och kanske även åtgärdat, innan något händer.
– En kris behöver ju inte handla om krig eller attacker utan kan ju vara något så enkelt som ett strömavbrott. Pågår det under en längre tid påverkas ju det vanliga hushållet kraftigt, säger Nils Svartz.
FAKTA: MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med kommuner, landsting och frivilligorganisationer.
Lena Magnergård