Sanering av hönsgård

Området kring den drabbade hönsgården är avspärrat och så kommer det också att vara under minst en månad till.
Textstorlek:

– Nej, det finns inga försäkringar som täcker det här, säger Leif Bergquist på Bärsta gård.
Det var i förra veckan som fågelinfluensa konstaterades på hans gård och en besättning om 50 000 värphöns fick avlivas.

Hela gården har nu sanerats. Jordbruksverket har också infört ett skyddsområde på tre kilometer runt gården.
– Att sanera anläggningen har varit ett omfattande jobb. Samverkan mellan djurägare, myndigheter och frivilligorganisationer är a och o och min bedömning är att det har fungerat mycket bra så här långt, säger Robert ter Horst, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Stigtomta.
Ett område på ytterligare tio kilometer runt anläggningen är också avspärrat och klassas för närvarande som övervakningsområde.
Saneringsarbetet beräknas pågå ytterligare ett par dagar och efter slutlig rengöring och desinfektion ska anläggningen stå tom i 21 dagar, därefter kan verksamheten startas upp på nytt.
Det kommer alltså att ta tid innan anläggningen kan vara tillbaka i full produktion.
För ägare och anställda är det en katastrof.
– Det är först nu jag börjar inse vad som egentligen har hänt och jag har också fått klart för mig att det inte finns några försäkringar som täcker detta. Det är såklart en katastrof för mitt företag och det kommer vid en tidpunkt när det äntligen hade börjat gå lite plus, säger ägaren Leif Bergquist.
Vad som orsakat smittan är inte fastställt.
– Men man misstänker vilda fåglar, säger han.
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) uppmanar nu till fortsatt ökad vaksamhet på säväl tambesättningar som vilda fåglar.
– Vi utreder för närvarande inte några nya misstänkta fall men risken för spridning är alltjämt förhöjd, säger statsepizootolog Karl Ståhl, SVA.
Lena Magnergård