Ostlänken engagerar

Höghastighetsjärnvägen Ostlänken engagerar. Under öppet hus kan alla. Foto: Thinkstock Photos
Textstorlek:

Frågorna kring Ostlänken är många. Kommer det att bli buller, ökade utsläpp, kommer fastigheter eller mark exproprieras? Nu är Trafikverket ute på berörda orter på en miniturné för att informera och svara på frågor.

Det är Trafikverket som i samråd med Nyköpings kommun arrangerar Öppet hus vid fyra tillfällen under maj och juni på flera platser i Nyköpings kommun.
Den första hölls förra torsdagen på Träffen i Nyköping och handlade om dragningen Sjösa – Skavsta.
Vid Öppet hus presenterar Trafikverket Ostlänkens spårlinje genom Nyköpings kommun samtidigt som de berättar om de vägval förslaget grundas på.
På plats finns specialister inom mark- och fastighet, buller, miljö och gestaltning samt teknik.
Allmänheten bjuds in att vara delaktig genom att lämna in synpunkter på förslaget. Vid ett nytt samråd framöver kommer den slutgiltiga utformningen av anläggningen och dess konsekvenser att redovisas.
Ostlänken är ett stort järnvägsprojekt som beräknas vara färdigt om tre år, det vill säga 2020.
Delprojekt Nyköping består av fyra järnvägsplaner: Sillekrog-Sjösa, Sjösa-Skavsta, Skavsta-Stavsjö samt Nyköpings resecentrum.
Från höghastighetsjärnvägen anläggs en bibana, parallellt med befintligt spår, som ansluter till den nuvarande järnvägen genom Nyköpings tätort.
I Nyköping ersätts den befintliga stationen med ett nytt resecentrum närmare Brunnsgatan. Delprojekt Nyköping består av ca 65 km höghastighetsjärnväg och 21 km konventionell järnväg.
Lena Magnergård