Kodning på schemat

Elenora Fuentes och Emma Westblad ska programmera legobilen och få den att åka i en exakt fyrkant. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

– Det är lite svårt att få legobilen att svänga på exakt rätt ställe, säger Emma Westblad.
Alla elever på Valla skola utanför Katrineholm får pröva på att programmera.

Eleverna i årskurs 4 ska besöka fyra olika stationer i klassrummet. Emma Westblad och Elenora Fuentes samarbetar för att styra legobilen.
De har inga problem att få igång den och fnittrar när den svänger för tidigt.
– Det är roligt, men vi får göra om det igen, säger Elenora Fuentes.
Det är KomTek, kommunens tekniska motsvarighet till Kultursolan, som hjälper eleverna genom uppgifterna.
Det handlar om att instruera en robotarm att lyfta en plastmugg, att få en liten gubbe att hoppa mellan olika plattor i ett spel eller beskriva lika former.
– Vi förklarar hur de ska tänka, säger Louise Franklin på KomTek.
De vill avdramatisera tekniken.
– Det handlar om tålamod och ett visst tänk, säger hon.
Valla skola ligger helt rätt i tiden, även om de är tidiga. Regeringen har beslutat att programmering ska införas som ämne i skolan senast första juli 2018.
Redan från första klass ska eleverna börja med algebra och lära sig att styra egna konstruktioner med hjälp av programmering. Ämnet ska finnas med både i matematik och teknik.
– Det är många lärare som pratar med oss om det. Många lärare kan inte programmera och kan behöva handledning. Det här är nytt för oss så vi får se vad det leder till, säger Martin Olsson på KomTek.
Vid hans bord lyfter eleverna plastmuggar. Adam Linder, Nellie Rotestam, Alice Pettersson och Edwin Sjöblom ritar pilar för att instruera en robotarm.
Det krävs många, många små förflyttningar för att lyfta armen, flytta den åt sidan, sänka armen, gripa om muggen, lyfta armen och flytta muggen igen.
– Att programmera är inte riktigt som jag trott, säger Nellie Rotestam.
– Det krävs väldigt många tecken för att göra så lite, säger Adam Linder.
Karina Frölund