Tömmer takets pollenfälla

På Mälarsjukhusets tak står pollenfällan som Emelie Pettersson vittjar tre gånger i veckan, så här års. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

Emelie Pettersson har utsikt över Eskilstuna när hon tömmer pollenfällan. På taket till patologen står fällan och suger i sig pollen från första mars till sista augusti.

– Så här års kan man förvänta sig al och hassel, säger hon och krånglar sig ut genom den lilla dörren till taket.
Emelie Pettersson är biomedicinsk analytiker. Vanligtvis odlar och analyserar hon bakterier från patientprover, men så här års får hon också göra pollenprognoser åt allergimottagningar, radiostationer och Naturhistoriska riksmuseet.
– Jag gick en kurs på Naturhistoriska för att lära mig hur de ser ut och hur det går till att analysera resultatet.
Nu kan hon skilja frömjöl av al och hassel från alm och björk, bland annat.
– Det är en udda och speciel kompetens att ha. Och det kan faktiskt vara ganska svårt att skilja pollen åt. Många sorter är lika varandra, säger hon.
Fällan står mitt på taket. Luften som passerar sugs in en litet mustycke. Det som följer med in fastnar på en liten bit av en tejpremsa. Två millimeter i timmen flyttar sig tejpen, ett varv runt på 48 timmar.
Klockan är åtta på morgonen när Emelie byter burken med tejpremsan och sätter i en ny. Sedan har hon några timmar på sig att räkna pollenkorn och komma fram med en prognos.
– Jag gillar det praktiskt laborativa arbetet.
Hon pillar loss tejpremsan och sätter den på en linjal med millimeter markerade. Hon delar tepen och lägger delarna på två objektrör.
Med en pipett rör hon runt en rosa tjockflytande vätska som hon sedan droppar på objektivglaset.
– Det är för att jag ska kunna skilja en pollen från en annan. Det är lättare att se dem när de fått färg.
Koncentrerat tittar hon sedan i mikroskopet och ställer in millimetrarna för att räkna de pollen som fastnat på varannan millimeter tejp.
Hon räknar enbart de pollen som är allergiframkallande, men berättar att gran har störst pollen och tall har väldigt mycket.
– Det är tallens pollen som syns gula på bilar och vägar. I mikroskop ser de ut i formen som Musse Pigg, berättar hon.
Apoteket har rapporterat att försäljningen av allergiläkemedel ökat de senaste veckorna. Prognosen som Emilie gör ligger till grund för allergimottagningarnas vaccineringar.
– Vet du vilken tid som gräset släpper allra mest pollen? frågar hon och ler lite.
Jag skakar på huvudet.
– Slutet av juni, precis lagom till midsommar.
Pollenkoll
Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har analyserat pollenhalter i utomhusluften sedan 1970-talet. Det finns nu 18 pollenfällor utplacerade i olika delar av landet, från Abisko i norr till Malmö i söder. Eskilstuna är en av dem.
Pollenprognoser görs för att människor med allergi skall kunna planera sin tillvaro men också för att kunna studera förändringar i blomningstid. Det kan ha betydelse för studier av klimatförändringar.
Karina Frölund