Vill bo kvar på landet

Agneta Rönnqvist och Anders Boman i Kreativa Läppes byggråd har kommit en bit i planeringen av 18 nya småhus. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

– Det behövs små bostäder på landet, säger Regina Westas Stedt, Landsbygdsutvecklare i Vingåker.
Därför arrangerar kommunen seminarium om seniorbostäder på landsbygden.

– Det gäller inte enbart äldre människor vill flytta till ett mindre hus, utan även unga vill ha små hus på landet, säger Regina Westas Stedt.

Initiativen för att få till fler småhus på landet blir fler och fler. Kooperativa lösningar, generationsboenden, gemenskapsboenden och seniorbostäder.

Förslagen duggar tätt men det är svårt att locka byggherrar att satsa och få kommuner vill bygga i kransorter.

– Det är det som är svårigheten. Vi har planerat för 18 hus i Läppe men det gäller att få till en lösning som passar både den som bygger och de som vill bo där, säger Agneta Rönnqvist i byalaget Kreativa Läppe.

Det gäller att få rörelse på bostadsmarknaden. Förhoppningen är att de stora hus som många äldre har i sin tur blir till salu. Det är hus som passar barnfamiljer.

– Jag vill själv fltytta från mitt hus till ett mindre, men jag vill inte lämna Läppe. Vi har en bra gemenskap. Jag trivs här och vill verkligen inte flytta till stan, säger Agneta Rönnqvist,

Byggplanerna i Läppe gäller ett nio hektar stort område med utsikt över Hjälmaren. Det har varit detaljplanerat i 30 år utan att det byggts något.

Men nu tror byalaget att vinden vänt för byggnation på landet.

– Vi har gjort enkäter, både bland de som redan bor här permanent och bland sommargästerna, och intresse finns absolut, säger Anders Boman i Kreativa Läppe.

Och det tror Regina Westas Stedt också.

– Det finns lite bättre förutsättningar att bygga på landet nu. Sörmlands landsbygd är dessutom eftertraktad.

Hon säger att de ska göra en förstudie om hur det faktiskt ser ut i Vingåker.

Seminarieserien som startar nästa vecka ska inspirera till exempel entusiaster på olika småorter i kommunen och privata byggföretag.

– Kommunen kommer inte att bygga på landsbygden, däremot är det fler och fler privata företag som tar initiativ att bygga.

Under seminariedagen kommer det att presenteras olika exempel på seniorboenden i Sörmland och på andra ställen runt om i Sverige.

Arkitekten och författaren Kerstin Kärnekull, som skrivit boken ”bygga för seniorer” kommer att föreläsa.

– Tanken är att vi sedan ska arrangera seminarier i kransorterna för att få fart på dialogen och idéerna, säger Regina Westas Stedt.

– För några år sedan sa alla att var det omöjligt med bredband på landsbygden, där har vi varit föregångare. Jag tror vi kan visa att det kan fungera att bygga seniorboenden på landsbygden också.

Karina Frölund