Ser fram mot stämman

Alexander von Bothmer i LRF ungdomen Sörmland har höga förväntningar på riksstämman nästa vecka. foto: Rickard Törnberg
Textstorlek:

​– Halva styrelsen ska bytas ut och det är rekordmånga motioner. Jag har höga förväntningar på riksstämman, säger 22-årige Alexander von Bothmer i LRF Ungdomen Sörmla

Nästa vecka ska han för första gången åka på LRF Ungdomens Riksstämma och hoppas få delta i många heta diskussioner.

En hel del praktiska frågor kommer att diskuteras, som viltutfodring, körkort för naturbrukarna och snabbare startstöd, men det finns också en vilja att utveckla LRF Ungdomen.

– Det är bra, tycker jag. Vi behöver kanske bli tydligare med vad vi står för, säger Alexander von Bothmer.

En av propositionerna uttrycker en önskan att klargöra vad just organisationen står för i den övergripande allmänna debatten. Vad har LRF Ungdomen för -ism?

Styrelsen vill ha någon slags beteckning på vad organisationen är och står för. De undrar hur deras ställningstaganden ska ta form och uppmärksammas.

– Det skulle kunna likna politiska partier lite mer, där ungdomsförbunden kommer med de nya idéerna.

– Vi skulle behöva lägga lite krut på att lära oss diskutera och argumentera. Lite kurser i konsten att höras mer i debatten, säger han.

Han har skrivit de två motioner som Sörmland bidrar med. Den ena handlar om att ha en policy för LRF i sociala medier.

– Det är inte bra när företrädare för eller tjänstemän på LRF gör Facebookinlägg som går rakt emot organisationens hållning. Jag har sett det och jag tycker att det vore bra med en gemensam policy.

Den andra motionen rör ett omdiskuterat ämne, speciellt i Sörmland – viltutfodring.

– Jag är livrädd att den frågan rinner ut i sanden, det får inte hända, det måste ske nåt, säger han.

Han har föreslagit att LRF Ungdomen aktivt ska jobba för ett nytt, mer komplett och brett förankrat förslag om utfodringsreglering.

– På gården har vi fått lämna två större arrenden på grund av att det är så mycket vilt på åkrarna.