Matnäring föder länet

När det anordnas landsbygdsting i morgon, fredag, är maten en av fokusområdena. foto: Arkivbild/Eva-Lotta Eriksson
Textstorlek:

I tider av urbanisering då fler flyttar till stora städer, är trenden den motsatta i Sörmland. Här är det många som lockas av landsbygden
– Vi är en stark tillväxtregion, säger Peter Eklund, Hela Sverige ska leva.
I morgon, fredag, är det dags för årets landsbygdsting.

Den här gången samlas man i Högsjö, utanför Vingåker. Som tidigare, ska ett nytt Sörmlandsmanifest, antas.

– Det roliga är att det mesta som vi förutsätter oss också genomförs och blir verklighet, säger Peter Eklund.

Årets landsbygdsting har två stora fokusområden, bostadsbyggandet och maten.

Båda genererar tillväxt och inflyttning till Sörmland.

– Länet är unikt, säger Peter Eklund.

– I Sörmland var befolkningstillväxten mellan 2010 och 2015 på landsbygden och i våra mindre orter 43 procent, detta ska jämföras med större orter, med över 10 000 invånare, som stod för 57 procent.

Dessa siffror ska också ställas mot den nationella trenden där inflyttningen till större orter stod för 130 procent av befolkningstillväxten och påvisade ett minusresultat för mindre orter. Parallellt med in- och utflyttningen följer också sysselsättningskurvan.

I Sörmland är det framför allt maten som orsakar den starkaste sysselsättingstillväxten.

– Antalet anställda inom matnäringen ökar med 300 till 500 personer varje år i länet, säger Peter Eklund.

Varför är Sörmland så bra inom matnäringen?

– Vi fångade i ett tidigt skede upp näringen och vi har, sedan 2013, arbetat efter en strategi. Det har gett resultat. I dag har varje län en matstrategi men så var det inte när vi började.

Och vad är då framtiden, inom matnäringen?

– Det finns mycket. Men just nu är landsbaserad fisk med två befintliga anläggningar och fem till sex stycken på gång, väldigt intressant.

Och i morgon samlas alltså 115 deltagare till ett nytt landsbygdsting. Men det finns förstås mer än inflyttning och mat att diskutera.

Bland föredragshållarna syns Teo Härén, som är en populär retoriker och som, enligt egen utsago, ”ska utmana deltagarna i är hur landsbygden skall bli mer kreativ, digital och smart”.

Från Röstånga kommer eldsjälen och en av motorerna för sociala innovationer i Skåne, Anna H Jensen och berättar hur de lyckas med lokal ekonomi på riktigt. Hon är ledamot av statens utredning om delningsekonomi.

– Jättespännande, säger Peter Eklund, jag ser verkligen fram emot årets landsbygdsting.

Lena Magnergård