Heltidare blir lösningen

Efter att Trosa och Oxelösund förlorade nästan alla deltidsbrandmän kan orterna nu få heltidsanställda brandmän istället, men bemanningen blir inte lika hög som tidigare. foto: Arkivbild/Karina Frölund
Textstorlek:

Totalt har 37 deltidsbrandmän, eller räddningstjänst i beredskap (RIB), sagt upp sig från Sörmlandskustens Räddningstjänst. Lösningen blir en ny modell.
– Vi kommer ha heltidsanställda brandmän på de orter där det behövs, säger räddningschef Patrik Kullman.

– Det betyder att på vissa ställen kommer vi ha snabbare framkomst än vad vi har i dag, men så klart kommer vi inte ha samma storlek på bemanningen som vi har i dag, fortsätter Patrik Kullman.

Detaljerna kring hur det ska fungera är inte klara än.

– Det är ett allvarligt läge när 37 personer väljer att gå så här samtidigt. Vi gör vad vi kan för att hantera konsekvenserna. Nu går vi in i en process som i princip påverkar hela organisationen, säger Patrik Kullman.

– Vi har också en tidspress, vi måste klara av att ställa om innan den första maj. Bara två månader, det är ont om tid.

Besvikelse över det nya kollektivtalet för räddningstjänst i beredskap gjorde att alla deltidsbrandmän i Trosa, de flesta i Oxelösund och några i Gnesta sade upp sig.

– Det är en helt ny modell på avtal där man omfördelar värdet på de ersättningar som finns. Det slår lite olika för olika individer, säger Patrik Kullman.

– Vi håller med om att det har varit svag löneutveckling de senaste åren och för att kompensera det har vi två ensidiga arbetsgivarbeslut. För en genomsnittlig brandman ger det en löneutveckling på 6,36 procent under två år.

Samtidigt försöker Sörmlandskustens räddningstjänst rekrytera nya RIB-brandmän.

– Det svårt att rekrytera generellt sett, och det gynnas inte av debatten som har varit den senaste tiden, säger Patrik Kullman.

– Det kommer att ta väldigt lång tid att täcka upp för de 37 personer som nu har sagt upp sig och det kommer kräva andra lösningar under ganska lång tid.

En lösning är som sagt att placera heltidsbrandmän på de orter utan deltidare. Man kommer också att ändra larmplanen så att Nyköpings heltidsstyrka larmas oftare.

– Eftersom det kommer bli mindre bemanning på de här orterna kommer vi behöva komplettera med bemanning från Nyköping, säger Patrik Kullman.

– Sedan kommer vi titta på att ta hjälp från avgränsande räddningstjänster, till exempel Södertörn för Trosas del.

Samtidigt pågår utbildning för sju nya RIB-brandmän.

Eva-Lotta Eriksson

BAKGRUND Avtalet som väckte ilska

Det nya kollektivavtalet RIB 17 har väckt irritation hos många brandmän i beredskap, så kallade deltidsbrandmän. Många har valt att säga upp sig i protest mot det nya avtalet. Framförallt är kritiken hård mot att OB-ersättningen försvinner i och med det nya avtalet. Dessutom förändras semetserersättningen och möjligheten till bilersättningen tas bort.

Det nya kollektivavtalet börjar gälla den 1 maj.