Dags att söka EU-stöd

Det dröjer bara några veckor så kommer vårbruket i länet att vara i gång. Innan dess brukar de flesta lantbrukare vilja hinna göra sin SAM-ansökan. foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

Årets ansökan av EU-bidrag, SAM-ansökan som den heter, är igång men innehåller inte så många förändringar. Däremot är tillvägagångssättet nytt. Det går inte längre att göra ansökan på papper utan allt ska ske elektroniskt med hjälp av bank-id.
Ett hinder som trasslar till det för en del, menar LRF.

– Det är nog ett överkomligt hinder, säger Justina Olsson, på Hushållningssällskapet i Södermanland som hjälper lantbrukare med ansökan.

Hon tycker det finns flera viktiga saker att fokusera på i ansökan.

– För att få det stöd lantbrukaren har rätt till gäller det att vara uppdaterad på både vilka regler som gäller och att alla ansökningar är korrekt ifyllda.  Även om det inte finns några nya stöd att söka för året finns en del saker att se upp med så att man undviker missar, säger hon.

– Bland det viktigaste är kanske att man, som lantbrukare, verkligen kontrollerar sina utbetalningar. Det går ju inte att överklaga, innan allt är utbetalt, så då måste man under vägen försöka göra sig en uppfattning om att utbetalningarna stämmer, säger hon.

I ansökan ställs det också stora krav på lantbrukarna att de ska uppge exakta arealer för att ansökan ska godkännas. Jordbruksverket kontrollerar detta.

Att anlita en konsult är förstås kostsamt men många gör det eftersom fel ifyllda blanketter och annat gör att lantbrukare kan gå miste om tiotusentals kronor.

Årets Sam-ansökan är öppen sedan ett par dagar.

– Liksom förra året krävs fem procent ekologisk fokus aaeal för konventionella lantbrukare för att få fullt förgröningsstöd säger Justina Olsson.

Något som som kan upplevas som ett problem av många lantbrukare.

– Framförallt är det lantbrukare med egna djur som upplever det här kravet som en stor begränsning, säger hon.

– Ofta behöver de all sin mark till att odla djurfoder på. Nu tvingas de kanske lägga fem procent av arealen i träda och i stället får de köpa en del foder från en exetern leverantör.

Lena Magnergård

De här stöden söker lantbrukarna nu

Gårdsstöd
Förgröningsstöd
Nötkreatursstöd
Stöd till unga jordbrukare
Miljöersättningar (utom miljöersättningen för hotade husdjursraser)
ersättningar för ekologisk produktion
Kompensationsstöd
Nationellt stöd (utom nationellt stöd för mjölk-, slaktsvins- eller äggproduktion)
Extra djuromsorg för får
Extra djuromsorg för suggor
Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Källa: Jordbruksverket