Räcker enig landsbygdskommitté?

Textstorlek:

En enig landsbygdskommitté lade fram sitt slutbetänkande i början av året. Förslagen är många och mediefokus har legat på utlokalisering av statliga jobb. Tiotusen arbetstillfällen kan ut-lokaliseras från Stockholm. Gott så, men statliga myndigheter räcker knappast för att rädda landsorten. Det krävs ett omfattande ny- och omtänkande för att hindra att stad och land fjärmar sig ytterligare från varandra.

Bland övriga 75 förslag som finns med i Landsbygdskommitténs slutbetänkande nämns ett Näringslivspaket till kommuner med störst utmaningar och en ökad statlig närvaro genom till exempel en samlad serviceorganisation för instanser som Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Det sistnämnda kan bli en speciell utmaning för regering och övriga statsmakter, eftersom staten på senare år dragit sig undan från landsbygden i snabbare takt än avfolkningen. Vissa instanser som posten, Trafikverket, polisen, med flera, är särskilt viktiga i ett land av Sveriges storlek. Idén att tydliggöra flera myndigheters landsbygdspolitiska ansvar är därför extra välkommen.

Kristina Yngwe, C-ledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, pekar på möjligheten till utökat strandnära byggande. På Centerpartiets stämma för drygt ett år sedan togs beslut i den riktningen.

Nu föreslår kommittén att regeringen ska minska de begränsningar som finns för byggandet på landsbygden, däribland strandskyddet. En framgång att notera!

Ett annat viktigt område är utbyggnaden av bredband och möjligheten till kraftfull uppkoppling. I dag går det knappast att driva företag utan väl fungerande nätverk och uppkoppling. Utbyggnadstakten måste snabbas på och möjligheten att få stöd utökas och förenklas.

Landsbygden har i grunden potential att leva och utvecklas på sina egna meriter. Några av de viktigaste näringarna är landsbygdsbaserade: lantbruket, skogen och vattenkraften. Varför inte titta på idéer som finns om att låta kraft-producerande kommuner få behålla energiintäkterna?

Endast jobb och företagande kan på sikt säkra en sund tillväxt i hela landet. Förutsättningarna måste dock vara på plats: infrastruktur, service och möjlighet till bra boende.

Staten ska inte sätta käppar i hjulen för landsbygden, vilket sker om avståndsskatt (”kilometerskatt”) införs och med alltför hårt strandskydd, liksom när viktiga samhällsfunktioner stäng.

Det är välkommet och imponerande att Landsbygds-kommittén lyckades bli helt enig om sina förslag, men räcker det för att de ska genomföras? Det återstår att se.

Bo Höglander