Mer svensk mat på borden

Textstorlek:

Svensk matproduktion ska öka. Det är regeringen, Vänsterpartiet och Alliansen överens om efter utdragna förhandlingar.
– Det här har vi väntat på länge. Det inger förhoppningar, säger Margareta Malmquist, ordförande i LRF Sörmland.

Även centralt är LRF positiva till beskedet om en livsmedelsstrategi.
I ett pressmeddelande skriver LRF ”Efter 25 år av väntan har vi äntligen mål för svensk livsmedelsproduktion som alla kan ställa sig bakom. LRF har arbetat hårt för strategin och är oerhört lättad över att regering och allians äntligen har enats.”
Överenskommelsen innebär att regeringen inom kort, redan nästa vecka, överlämnar en proposition till riksdagen om en livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Strategin ska omfatta hela livsmedelskedjan och innehåller mål fram till 2030 om att bland annat öka produktionen av livsmedel och öka lönsamheten, exporten och innovationskraften i livsmedelskedjan, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.
– Vi producerar alldeles för lite livsmedel i vårt land. Vi lever farligt om vi fortsätter den här utvecklingen och bara minskar och minskar, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Målen handlar om ökad konkurrenskraft, skatter och avgifter, konsumentperspektiv och innovationer.
Det övergripande målet är att produktionen ska öka, på ett hållbart vis.
– Det låter väldigt positivt, framför allt att regler och villkor kommer att stödja och anpassas till produktionen.
– Det kommer att öka sysselsättningen, tillväxten och produktionen, säger Margareta Malmquist.

Flera partier lyfter fram matproduktionens betydelse för landsbygdens tillväxt och jobb och att det ska bli lättare för konsumenter att göra medvetna val i mataffären, till exempel om man vill köpa närproducerat eller ekologiskt. Inom kort kommer regeringen att presentera en handlingsplan med mer konkreta åtgärder. Det har partierna inte lyckats enas om.
– Det kommer att finnas strider om hur vi ska nå målen framöver, men då har vi i alla fall något att hänga upp det på och har enats om att vi ska öka produktionen, säger Kristina Yngwe (C), vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Maria Davidsson/TT
Karina Frölund

FAKTA Livsmedelsstrategin ​
Regeringen, Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har enats om målen för livsmedelsstrategin.
Det innebär att regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen om en livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Den ska innehålla mål fram till 2030 om att bland annat öka produktionen av livsmedel och öka lönsamheten, exporten, innovationskraften i livsmedelskedjan, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.
Källa: Regeringen