Löften för bättre miljö

Eskilstuna kommun lovar att förbättra miljön på 50 punkter inom två år. foto: Arkiv/Eva-Lotta Eriksson
Textstorlek:

Solceller på Kommunfastigheters nya byggnader, ett nytt våtmarksområde och ett cykelgarage vid Resecentrum. Det är några av de 50 miljölöften som Eskilstuna kommun har tagit fram – målet är att de ska vara uppfyllda inom två år.

Listan är framförallt ett sätt att berätta för invånarna vad kommunen gör och tänker göra inom miljöområdet.

– Det här tycker vi är ett enkelt sätt att tala om ”Det här tänker vi göra inom två år”, och pricka av det som är gjort. Förhoppningsvis är hela listan klar om två år, säger kommunstrateg Lars Wiklund som har varit med och sammanställt listan.

– Det är ett axplock av våra planer. De ska vara konkreta och begripliga.

Löftena kommer från olika delar av den kommunala organisationen.

– Kanske inte alla, men de många förvaltningar och bolag har varit med. Sedan är alla punkter sådant som politikerna har beslutat om, säger Lars Wiklund.

En punkt är redan avklarad – en ny klimatplan som har klubbats igenom av kommunfullmäktige. Bland resterande löften finns högt och lågt, bland annat att skapa busskörfält i centrum, laddplatser för elbilar, flera gång- och cykelvägar.

Dessutom ska plast som innehåller skadliga kemikalier fasas ut från kommunens restauranger.

– Förutom de här löftena håller vi på att jobba fram en kemikalieplan där vi vill ta ett helhetsgrepp. Det första man tänker på är kanske dunkar med mystiskt innehåll i skolan, men det finns kemikalier i varor av olika slag. Till exempel i leksaker och gamla madrasser på förskolan, säger Lars Wiklund.

– Kemikalier finns överallt och de flesta kanske inte är så farliga, men så finns det till exempel mjukgörare i plast som är hormonstörande. Därför ska vi se vad som finns och vilka ämnen vi ska fasa ut i första hand. Vi har jobbat med det här i förskolan tidigare.

Lars Wiklund tycker att alla frågor är viktiga. En del kräver stora investeringar som ombyggnationen av en kraftvärmepanna, för att kunna behålla fossilfri värmeproduktion, medan andra förändringar är mindre omfattande.

– Det kan handla om mindre grejer som att inte skriva ut så mycket papper, utan att använda sig mer av e-tjänster, säger han.

Eva-Lotta Eriksson

 

fakta: Miljölöften Ett urval 

Nyinflyttade ska få miljösmarta tips.

Tätare bussturer mellan Slagsta och Vilsta motionscentrum.

Föroreningarna i Kjulaås grustäkt ska tas bort.

Tourist Center ska minska antalet tryckta turistbroschyrer.

Kök, restauranger och caféer i kommunens regi ska KRAV-certifieras.

Vid Kommunfastigheters renoveringar och nybyggnationer ska miljögodkända byggvaror och kemikalier användas.