Tema: Jakt & Fisk

De nyplanterar in öring

Richard Gustafsson från Sportfiskarna placerar ut öring i Buskhyttebäcken. De har placerat ut omkring 200 ton natursten och sedan placerar de ut öringarna. Foto: Sportfiskarna
Textstorlek:

BUSKHYTTAN Öringen har blivit mångdubbelt fler i Trosaån efter att Sportfiskarna förbättrat lekmiljön för fisk i ån. Nu har samma åtgärder gjorts i Buskhyttebäcken, med förhoppning om att etablera ett bestånd av öring där.

– I modern tid finns inga rapporter om öring i vattendraget, men det har sannolikt funnits, säger Richard Gustafsson på Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

De har gjort så kallad biotopvård genom att tillföra sten till vattendraget, och på så sätt skapa en mer gynnsam och naturlig lekmiljö för fisken.

– Människan har påverkat. Vi har rätat ut, dikat ut och plockat bort stenar för att dränerat närliggande jordbruksmark eller använt stenen för att bygga husgrunder och dammar. Men tiden förändras och i dag har vi ett mer effektivt jordbruk och husgrunder byggs av cement. Egentligen kan man säga att vi lägger tillbaka stenen som våra förfäder plockade bort, säger Richard Gustafsson.

Dessutom har de återintroducerat öring i vattendraget.

– Det är ett ganska enkelt recept, först lägger man i sten, sedan öringarna. Sedan får man hoppas att det fungerar.

De har lagt ut omkring 200 ton natursten och fångat öring från Kilaån som har satts ut i Buskhyttebäcken. Kilaåns öringar är en naturligt reproducerande stam som är unik för området.

– Så det här är också ett bevarande av den stammen.

Men tanken är inte bara att göra det bättre för öringen.

– Ofta finns en fokusart när vi genomför en åtgärd, men den gynnar, jag skulle vilja säga alltid, andra arter också, säger Richard Gustafsson.

Till exempel andra vattenlevande varelser som musslor.

– Sedan är det kopplat till fågellivet också. Mer fisk i ett vattendrag kan göra att vissa fågelarter gynnas eftersom det finns mer mat för dem.

Åtgärderna i Buskhyttebäcken ser han som små delar för att skapa ett bättre klimat för Östersjön.

– Allting som händer vid kustmynnande vattendrag påverkar Östersjön, det är slutstation för vatten som rinner genom våra bäckar och åar.

Till exempel är det viktigt för balansen i ekosystemet att det finns tillräckligt med rovfiskar, som till exempel öringen.

Buskhyttebäcken är drygt 12 kilometer lång och mynnar ut
i Marsviken, norr om Buskhyttan.

För ett par år sedan togs två vandringshinder bort i bäcken och nu fortsätter alltså förbättringsarbetet. Till nästa år är tanken att fortsätta flytta fiskar till ån.

I Trosaån har Sportfiskarna genomfört ett likadant projekt.

– Förra året när vi provfiskade hade de blivit dubbelt så många, och i år var de fem till sex gånger fler öringar jämfört med innan vi gjorde åtgärden, säger Richard Gustafsson.