Väg 55 olycksdrabbad

Den nya vägsträckningen på 55:an mellan Katrineholm och Malmköping har sprängts fram och är nu en trefältsväg med hastighetsbegränsningen höjd till 100 km per timme. Men viltstängsel saknas. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

​Väg 55 har i omgångar renoverats och på vissa ställen har nya sträckningar dragits. Syftet är att dirigera bort trafiken från Stockholm och i stället låta den gå mellan Norrköping och Uppsala, tvärs igenom Sörmland. Men problemen har hopat sig. Viltolyckorna ökar och vid Björndammen har arbetet tvärstannat.

Hastigheterna på väg 55 genom Sörmland varierar mellan 80, 90 och 100, där det inte är tätbebyggt område. Vissa sträckor har också byggts om till så kallade 2+1-sträckor, trefältsväg, där vägbanorna är separerade med vajerräcken.

På sträckan mellan Katrineholm och Malmköping har stora sprängningsarbeten gjort att vägen kunnat dras om och blivit både rak och trefilig.

Men här har också olyckorna ökat och Transportstyrelsen menar att det snart kommer att visa sig.

Det är Transportstyrelsen som redovisar olycksstatistiken och även om statistiken ännu inte är färdigställd ser man en ökning av trafikolyckorna på sträckan. Och i många fall är vilt inblandat.

Eftersöksjägare i området har varit i kontakt med trafikverket med förslag hur vilt skulle kunna ledas om och trafiksäkerheten förbättras.

Bland annat med fäörslag om tunnlar för viltet.

Det är polisen som möter de olycksdrabbade. Magnus Forslund är gruppchef på trafikenheten vid Sörmlandspolisen och han säger:

– Vi för inte själva någon statistik och jag vill inte så här på rak arm säga att olyckorna har ökat. Men generellt kan jag ju säga att viltolyckorna har ökat markant i hela Sörmland.

Nu väntar frost, halka, regn och snö. SMHI varnar för halt väder och det innebär också att olycksrisken ökar.

Trafikverket uppdaterar dagligen, och ännu mer ofta om det är nödvändigt, sin hemsida med aktuell information om situationen på motorvägar och riksvägar. Informativa vägkartor visar var halkrisken är stor och om det är pågående vägarbeten eller olyckor som försvårar framkomligheten.

Lena Magnergård