Avgiftsfri primärvård

Från årsskiftet blir det avgiftsfritt att besöka vårdcentralen. Däremot höjs avgiften på akutmottagningarna. Foto: Eva-Lotta Eriksson
Textstorlek:

​Beslutet är klubbat i landstinget. Det blir avgiftsfritt att besöka vårdcentralerna. Däremot höjs avgiften på akuten till 400 kronor från första januari 2017.

– Nej, jag är inte rädd att det ska bli svårare att få träffa en läkare på vårdcentralerna. Då måste befolkningen bli bra mycket sjukare, säger initiativtagaren till förslaget, landstingsrådet Mattias Claesson (c).

Det är upp till varje landsting att sätta avgifter inom sjukvården och dessa beslutas av landstingsfullmäktige. Avgiften varierar mellan de olika landstingen i Sverige.

I Sörmland kostar ett läkarbesök på vårdcentral, så kallad primärvård, 150 kronor. Ett besök hos disktriktssköterska ligger på 100 kronor. Ett akutbesök på sjukhusen kostar 300 kronor.

Från årsskiftet blir det, med det nya förslaget avgiftsfritt på vårdcentralen, men 100 kronor dyrare på akuten.

– Men det är långtifrån gratis. Jag vill inte ens använda det orden. Att det blir avgiftsfritt innebär ju fortfarande att vården kostar men den finansieras utifrån skattsedeln, säger Mattias Claesson.

Mattias Claesson är nöjd med att förslaget har gått igenom. Men han har också pressen på sig att visa att ekvationen går ihop.

Tanken är att en avgiftsfri primärvård, och höjd avgift på akuten, ska avlasta akutmottagningarna. Ett besök på akuten kostar landstinget betydligt mycket mer än ett besök inom primärvården.

Men förslaget har stött på många negativa reaktioner och kritiken från oppositionen i landstinget har också varit hård.

– Visst finns det farhågor, säger Mattias Claesson, men min uppgift är nu att följa utvecklingen mycket noga.

– Vi kommer ju att utöka öppettiderna på flera vårdcentraler och fortfarande bokar man läkartider via en sjuksköterska. Det är ju sjuksköterskan som gör bedömningen om en patient behöver träffa en läkare så jag tror inte att ”onödiga” läkarbesök blir fler.

 Lena Magnergård