Svagt intresse för storlän

Foto: Indelningskommittén
Textstorlek:

Regeringens förslag om att göra om regionindelningen har mött ett blandat intresse. När partiledaröverläggningarna inleddes i veckan var reaktionerna svala. KD gick helt emot förslaget medan moderatledaren Anna Kinberg Batra menade att civilminister Ardalan Shekarabi skyndar för fort fram med sitt förslag. Flera kommuner vill också rösta om förslaget.

Krönikören Lotta Gröning går allra längst i sin kritik och menar att ”Stockholmarna vill bunta ihop lantisarna för att slippa glesbygdsproblemen”. Hon spekulerar också om att sex storregioner skulle absolut få en övervägande socialdemokratisk majoritet så som valunderlaget ser ut nu. Storlän kan för det socialdemokratiska partiet bli en bastion när de röda länen tonar bort och när den urbaniserade storstadsmänniskan sätter agendan.

Sörmland skulle, med den nya länsindelningen, slås ihop med Uppsala, Gävleborg, Örebro, Västmanland och Dalarna. Tillsammans skulle denna storregion få 1.7 miljoner invånare och 64 kommuner. Landshövding Liselott Hagberg har riktat återhållsam kritik mot denna storregion som hon anser vore olämplig bland annat eftersom den innehåller alltför många kommuner med stor arbetslöshet.

Fyra tidigare landshövdingar har i DN-debatt riktat kritik mot förslaget som de anser har fel utgångspunkter. De menar att länen har buntats ihop utan någon annan tanke än de nya länen sla ha ungefär samma folkmängd. De skriver; ”Ett överförande av befogenheter till sex regionala parlament skulle successivt omvandla Sverige till en federation av delstater.

Det skulle splittra nationen och lämna stora delar av landet utan närvaro av statlig förvaltning”. I stället för att ta en utgångspunkt i hur regionerna ska indelas vill författarna i stället att en ny utredning tillsätts som tar utgångspunkt i den begränsade men stora frågan hur svensk sjukvård ska kunna ges en betryggande organisation.

Förslaget till ny regionsindelning innbär att nuvarande 21 län i stället bildar sex storregioner. Målet med regionbildningen är att minska byråkratin och förbättra effektiviteten inom framförallt vården. Den nya indelningen skulle kunna bli verklighet 2019 om inte förslaget stöter på patrull, annars är 2023 mer realistiskt.