Sprider gröna idéer

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares ordförande fick plantera ett träd i Stadsparken när föreningen anordnade en nationell kongress i Katrineholm förra veckan. Foto: Eva-Lotta Eriksson
Textstorlek:

​Stadsträdgårdsmästare från hela Sverige samlades i förra veckan i Katrineholm för att lära av varandra och få inspiration, när Föreningens Sveriges Stadsträdgårdsmästare anordnade kongress.

– Vi jobbar mycket med stadsodlingar och grönområden. Ju mer vi förtätar innerstaden i och mer att fler folk flyttar dit, desto mer ökar trycket på grönområdena, berättade Frida Nordlundh.

Hon arbetar som planerare i Västerås och besökte kongressen tillsammans med både politiker och andra tjänstemän därifrån.

– Det är väldigt intressant att höra hur andra arbetar i kommunerna, alla har olika organisation och uppbyggnad, sa hon.

Just att dela med sig av erfarenheter och idéer är en aspekt med kongressen som anordnas i en ny stad varje år. Att Katrineholm skulle stå som värd för årets kongress bestämdes för flera år sedan.

– Vi försöker att blanda stora och små kommuner, och ha en bra geografisk spridning, berättade föreningens ordförande Nicole Lindsjö som verkade imponerad av Katrineholms parker.

– Det är jättegrönt och fint tycker jag, och det märks att de har tagit hand om sina grönytor på ett bra sätt, sa Nicole.

Från Katrineholms sida var man glada att få visa upp den gröna delen av staden. Sist staden var värd för kongressen var på 1970-talet, och då tillsammans med Norrköping.

– Man måste utvecklas hela tiden, kommenterade Hans Gahn, stadsträdgårdsmästare i Katrienholm.

Till exempel har de under sommaren förgyllt kommunen med rullande blomsterarrangemang, med andra ord blommor som planterats i skottkärror som medborgarna har kunnat tagit med sig och placera på ett passande ställe enligt dem själva.

– De har nog spridit sig i hela kommunen, men de kommer nog tillbaka vartefter, skrattade Hans.

– Det är fördelen med att träffa andra kollegor. Ibland är man först med en idé och ibland kan man knycka något. Just den här idén knyckte vi från Visby kan jag säga. Men alla verkar tycka det var en rolig grej.

Eva-Lotta Eriksson