Mer plast i sjö än i hav

Vattenproverna tas med en provtagare som Anna Kärrman och hennes kolleger utvecklat i EU-projektet Clean Sea. Foto: Anna Kärrman
Textstorlek:

​Provstudien i Vättern visar att det är mer plastpartiklar i sjön än i havet. När den studien är klar ska även Mälaren och Vänern kartläggas för att se hur mycket plast som flyter runt i våra sjöar.

Forskarnas mätningar pekar på att det är tio mikropartiklar per kubikmeter vatten i Vättern, vilket är mer än i Östersjön. Där var genomsnittet en partikel per kubikmeter ytvatten.

– Det finns inget som pekar på att det skulle vara bättre i någon av de andra sjöarna, säger Anna Kärrman, kemist vid Örebro universitet och forskningsledare för projektet.

Hon och hennes kollegor har tagit fram en provtagare för att kunna fånga in så små partiklar som möjligt. Den filtrerar ut plastfraktioner där de minsta partiklarna är 50 mikrometer.

Flest partiklar hittades i närheten av städer och utlopp som kom från städer.

– Det är inte konstigt eftersom mikroplasterna är resultat av mänsklig aktivitet.

Plasten kommer från oika källor. Större förpackningar, påsar, skräp och annat av plast som hamnar i sjön nöts ner och går sönder utan att brytas ner.

– Vi vet inte vad det får för effekt på fisk eller andra vattenlevande organismer. Inte hur det påverkar människan heller.

Även rengöringsmedel och hygienprodukter av olika slag kan innehålla plast och förs ut i sjön via reningsverket.

Syntetiska kläder släpper ifrån sig mikrofibrer när de tvättas i maskin. Även om reningsverket samlar upp många partiklar fastnar inte allt.

– Forskning har visat att miljögifter samlas på partiklarna och att fisk gärna äter mikroplasten. Det innebär naturligtvis en risk att miljögifter och kemikalier ansamlas i näringskedjan, kanske ända upp till människan.

Det pågår oika forskningsprojekt om mikroplast i sjöar och hav, vad det får för effekt och vilka risker det ger.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och åtgärda de viktigaste källorna till föroreningarna i havet.

Karina Frölund