Svårare för vattenkraft

Gustaf Dieden är orolig inför strömkraftverkens framtid, en energikälla som han anser vara den mest miljövänliga. Foto: Esfar Ahmad
Textstorlek:

Åkfors Kraftstation utanför Bettna har bevarats väl, men nu är ägaren Gustaf Dieden orolig över strömkraftverkets framtid.

Redan i december 2014 beskrev ett medlemsbrev från Svensk vattenkraftförening situationen för småskaliga vattenkraftverk som mycket besvärlig.

I dagsläget har läget förbättrats en aning berättar Jan-Åke Jakobson, styrelseledamot för Svensk vattenkraftförening.

Han upplever att de fått viss gehör från riksdagen, trots att ovissheten fortfarande skapar en oro inför framtiden.

– Man är orolig över att det ska bli för dyrt att vidta de åtgärder som krävs enligt vattendirektivet, säger han.

Det handlar framförallt om nya miljökrav och tillstånd för fortsatt verksamhet.

– Om man får ett föreläggande om att söka en ny vattendom kan det bli hur dyrt som helst.

Karin Södergren på Länsstyrelsen i Sörmland berättar att lagstiftningen för vattenkraft är omfattande.

– Om man har ett tillstånd då är man i ett bättre läge, men om man inte har någon vattendom, utan lutar sig på gammal hävd så kan det vara riskabelt inför framtiden, säger hon och tillägger:

– Dammägarna har en viktig roll i att det sköts rätt.

Gustaf Dieden visar anläggningen utanför Bettna som i stort sett är likadan som när han köpte den 1969.

– Det är ganska enkelt. Vattnet går igenom två turbiner som driver var sin generator, som i sin tur genererar ström, säger han.

Turbinerna inne i maskinrummet är strömkraftverkets senare tillskott.

Gustaf Dieden berättar att en sådan turbin kan hålla upp till 100 år om man sköter den på rätt sätt, det enda som behöver bytas ut är remmarna runt turbinerna.

– Vattenkraftverk är dyrt att bygga, men sedan kostar det ingenting.

Åkfors Kraftstation skulle kunna försörja en mindre by på runt 50 hus med el, berättar han.

– Det är den mest miljövänliga energin, här förorenar man ingenting.

Han kan räkna upp många fördelar med strömkraft, som till exempel att ett verk hjälper till att hålla en jämn vattenyta i ett annars väldigt ojämnt vattendrag.

– Skulle man riva ner detta dammbygget så skulle det bli tomt i ån.

FAKTA Strömkraftverk
Det finns ungefär 2 000 småskaliga vattenkraftverk i Sverige, varav de flesta är strömkraftverk. Sammanlagt så producerar dessa energi som motsvarar elförbrukningen hos 860 000 hushåll.
Hur mycket ström som produceras beror till exempel på vattenmängd. Ett normalår går det att räkna med runt en miljon kilowattimmar på ett strömkraftverk som Åkfors Kraftstation. Ett normalstort hus drar ungefär 20 000 kWh.
Källa: Svensk vattenkraftförening och Gustaf Dieden

Esfar Ahmad