Tjuvfisket är organiserat

Den senaste anmälan om stora mängder tjuvfiske inkom till polisen i Katrineholm för drygt två veckor sedan. Foto: Esfar Ahmad
Textstorlek:

Enligt Länsstyrelsens bedömning

De senaste fyra åren har Länsstyrelsen Örebro anmält i snitt 500 olagligt utlagda kräftburar i Hjälmaren per år, och de menar att det sker ett organiserat tjuvfiske på sjön.

– Med tanke på att Hjälmaren är en arbetsplats för 33 yrkesfiskare så ser vi allvarligt på att det här förekommer.

Om det breder ut sig så kan det bli stora problem, säger Martin Engström, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Örebro.

Länsstyrelsen har det övergripande samordningsansvaret för Hjälmarens fiskefrågor vilket inkluderar den operativa fisketillsynen till sjöss. När de upptäcker olagligt utplacerade burar anmäls det alltid till polisen.

– Det är inte så att det är några människor som vill få mer kräftor till sin kräftfest, utan jag bedömer det här som en organiserat, säger Martin Engström.

Trots det har varken polisen
i Katrineholm, dit en anmälan om flera hundra upphittade burar inkom för drygt två veckor sedan, eller polisen i Örebro dit bland annat Länsstyrelsen anmält tjuvfiske av kräftor, en uppfattning om vilken omfattning tjuvfisket sker på.

– Vi har aldrig upplevt detta som ett problem. I sådana här fall där vi inte har något att gå på så läggs anmälningarna ner, säger Niklas Borgström, gruppchef på utredningsenheten, lokalpolisområde Örebro.

Samtliga anmälningar som Länsstyrelsen Örebro gjort gällande tjuvfiske i Hjälmaren under 2015 har alltså lagts ner.

– Det har att göra med att vi måste hitta bevis och få fram en gärningsman. Det är väldigt få som kommer till oss och frågar efter sina tjuvfiskade burar, säger Niklas Borgström.

Att anmälningarna läggs ner bekymmrar yrkesfiskare och Hans Johansson, ordförande för Hjälmarens fiskeförbund menar att många tröttnat på att anmäla när de märker att det inte utreds vidare.

– Vi är väldigt sårbara ute till sjöss. De flesta av oss fiskare har byggt upp våra redskap själva. Om vi skulle bli av med dem så har man inte mycket på lager, säger han.

Han har bara haft problem med tjuvfiske en gång i år, då han blev av med infångade kräftor. Trots det ser han tjuvfisket som ett allvarligt problem.

– Problemet är att det är svårt att kontrollera hur mycket som plockas ner. Stjäl du på en byggarbetsplats så vet du vad som saknas. Här har du en resurs som du inte riktigt har koll på, säger han.

Brott mot fiskelagen, som brottsrubriceringen heter, ger böter eller fängelse upp till ett år.

Niklas Borgström hos polisen menar att de saknar resurser för att ta tag i problemet med tjuvfiske av kräftor och att brottet bortprioriteras.

– Jag har full förståelse för yrkesfiskarnas frustration. Vi skulle vilja prioritera många saker, men vi måste se till vad straffen ger, säger han.

FAKTA Anmälningar 2012- 2015

2015: 721 burar.
2014: 421 burar.
2013: 188 burar.
2012: 652 burar.
Källa: Länsstyrelsen Örebro

Esfar Ahmad