Klövvilt hotas av CWD

Klövvilt och älg kan hotas av CWD, en sjukdom som liknas vid ”galna ko-sjukan” då den främst angriper hjärnan. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

Beredskapen har höjts i Sverige sedan man i Norge har hittat älg och ren som drabbats av CWD.
– Dessvärre är det nog så att hittar vi sjukdomen i Sverige har den, med stor sannolikhet funnits här i flera år, säger Bodil Elmhagen forskningskommunikatör vid Öster Malma.

Det råder oro sedan en vildren och två älgar i Norge drabbats av CWD, Chronik Wasting Desease. En sjukdom som kan liknas vid ”galna ko-sjukan” eftersom den angriper hjärnan. Under sommaren har en misstankar om att en älg i Jämtland och klövvilt i Värmland drabbats.

– Troligtvis har det varit falsk alarm men vi följer naturligtvis alla inrapporterade fall noga, säger Bodil Elmhagen som är forskningskommunikatör vid Svenska Jägareförbundet.

CWD är en smittsam prionsjukdom som infekterar hjortdjur. I Nordamerika har CWD konstaterats hos vitsvanshjort och åsnehjort samt hos kronhjort och älg.

– Ett stort problem är att symptom på CWD är väldigt ospecifika samtidigt som inkubationstiden är lång, säger Bodil Elmhagen.

– Just nu väntar vi på att SVA ska ge klarttecken för att provtagning dras igång i större omfattning men dessvärre har ju mjältbranden i sommar gjort att de är överhopade med arbete och har blivit försenade.

– Vi väntar på att få klartecken för att ta in prover i samband med jakten som startar nu. Det är ju inte helt enkelt eftersom hänsyn måste tas till lagtekniska frågor som regleras i smittskyddslagen.

Prover som hittills har tagits kommer från trafikdöda djur eller djur som avlivats då man misstänkt att de kan ha varit smittade.

– Sjukdomen oroar oss eftersom det inte är en särskilt rolig sjukdom att få in i landet. Exempel från Nordamerika, där den fått fäste, visar att den nära nog är omöjlig att utrota om den etablerat sig, säger Bodil Elmhagen och fortsätter:

– På grund av den långa inkubationstiden är det ju inte ungdjuren som visar symptom utan det är först djur som är mellan tre och fem år som insjukningar.

Störts oro gäller just nu hjortstamen eftersom hjorten lever
i grupp och där är risken för exponering av sjukdomen störst. Älgstammen i Sverige består främst av unga djur.

FAKTA Smittsam sjukdom
Chronic Wasting Disease (CWD) är en smittsam och dödlig prionsjukdom som angriper hjärnan hos hjortvilt.
CWD ger symptom främst när hjärnan skadas. Till symptomen hör bland annat avmagring, beteendeförändringar, minskad skygghet, balansförändringar och dregling.
CWD orsakas av smittsamma proteiner, prioner. Prioner smittas genom direktkontakt mellan djur. Inget tyder på attt CWD smittar annat vilt, tamdjur eller människa.
Källa: Svenska Jägareförbundet

Lena Magnergård