Fler bostäder i ny planering

Som en del i arbetet med översiktsplanen höll kommunen medborgardialoger i Julita, Strängsjö, Björkvik, Bie, Valla, Forssjö och Sköldinge under 2014. Foto: Esfar Ahmad
Textstorlek:

Fler bostäder på landsbygden och bebyggelse i strandnära läge är två heta frågor när kommunen tar fram en ny översiktsplan för Katrineholms landsbygd. Arbetet pågår fortfarande och fram till den sjunde september finns det möjlighet för boende att lämna synpunkter.

– Översiktsplanen har redan varit utställd i två månader. Vi har bearbetat alla inkomna synpunkter och utifrån det som kommit in har det gjorts förändringar, säger Marie Malmström, planarkitekt på Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm.

Hon säger att det är en hel del som har arbetats om.

– Den allra största förändringen är nog ett kapitel som handlar om landsbygdsutveckling i strandnära läge där vi har tagit fram en ny stor utredning.

Det är bland annat efter förslag från privatpersoner som ändringarna har gjorts.

– Då är det privatpersoner som har sagt att de gärna skulle vilja se om deras mark är lämplig för att bli ett sådant område, säger hon.

Pyret Backman är boende i Björkvik och sekreterare för Bygdekommitten Björkvik, hon tror att bebyggelse är en av de viktigaste punkterna för en levande landsbygd.

Ett strandnära läge är däremot inget måste.

– Jag tycker inte att man alltid ska prioritera strandnära läge för att få hit folk. Sedan vet vi att det är många som tror att folk vill ha strandnära tomter, säger hon.

Istället så vill hon att fokus ska ligga på att bygga ut kommunikationerna mellan landsbygd och stad, och satsa på fler bostäder.

– Det är mycket äldre personer som bor här, så det är bra om barnfamiljer vill flytta in, säger hon.

Marie Malmström säger att om det finns stöd för ett förslag i översiktsplanen så är det lättare att gå vidare till nästa steg som är en detaljplan.

– En av de viktigaste strategierna i översiktsplanen handlar om att stärka befintliga strukturer, vilket innebär att bygga nya bostäder, säger Marie Malmström.

Vad händer nu?

– Man har fram till den sjunde september att komma in med förslag, efter det så kommer vi att besvara synpunkterna i ett dokument.

– Vi kan inte lägga in helt nya områden, nu handlar det om mindre ändringar.

FAKTA Översiktsplan 2030

En översiktsplan är kommunens sammanfattade planering över mark, vatten och den byggda miljön. Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en utarbetad översiktsplan.
Vid beslut som rör kommunen så väger en översiktsplan tungt, även om den inte är rättsligt bindande.
I Katrineholms kommun har man delat upp översiktsplanen i två delar där staden respektive landsbygden behandlas. Arbetet förväntas vara klart under 2016.

Esfar Ahmad