Bygderåd satsar på friskola

Christer Jönsson, Antonia Csanadi och Magnus Svensson har jobbat för att få till stånd en friskola i Sparreholm. Foto: Lena Wistrand
Textstorlek:

– Det känns bra, nu kör vi, säger Magnus Svensson.
Han är ordförande i Sparreholms Bygderåd som fått godkänt av Skolinspektionen på ansökan om att starta friskola.

Den nya skolan slår upp portarna höstterminen 2017, då Flens kommunala skola läggs ner i samhället.

Enligt Magnus Svensson har Bygderådet fått löfte att hyra nuvarande skollokaler av kommunen.

I dag är det egentligen en skola för elever från förskoleklass upp till och med årkurs sex, men det är enbart elever upp till fyran som går på skolan.

– Vi har en bra dialog med politiker och tjänstemän i Flen och ett muntligt löfte om att få fortsätta med skola i nuvarnade skolas lokaler.

För ett par år sedan pågick Flens skolutvecklingsprojekt. I samband med förslagen att lägga ner Kyrkskolan i Mellösa och Ekbackens skola i Sparreholm startade långdragna diskussionerna om skolans framtid eller nedläggning.

Det ledde bland annat till att många mellanstadieelever beslutade att byta från den kommunala skolan i Sparreholm till Europaskolan när den startade för ett år sedan i Malmköping.

De politiska ambitionerna var att fortsätta driva Ekbackens skola i kommunal regi, men när elevantalet minskade på skolan var kommunens beslut att lägga ner ett faktum.

Bygderådets tillstånd att driva skola gäller förskoleklass, årskurs ett till tre samt fritidshem.

Idag går det mellan 35 och 40 elever på skolan och Bygderådets ambition är att öka antalet redan nästa höst. .

– Vi räknar med mellan 40 och 45 elever de första åren, sedan kommer större barnkullar, säger Magnus Svensson.

Bygderådet hoppas på att det faktum att skolan blir kvar lättare lockar barnfamiljer till orten.

Han säger att de ska jobba hårt för att få fler barn i samhället och fler elever till skolan, bland annat genom att på sikt öka befolkningen.

– Det pågår diskussioner om översiktsplaner i Flen och som vi ser det ska Sparreholm växa med fler bostäder.

– Vi jobbar långsiktigt. Det är meningen att det ska vara en bra skola som finns kvar även 2027.

Närmast ska Bygderådet bjuda in till ett möte för att diskutera hur de ska gå vidare i arbetet med att stärka skolbolagets ekonomi, fräscha upp lokalerna och anställa personal.

Det här ska bli skitkul. Det är ännu ett kapitel i Sparreholms historia som ska skrivas. Barnen är navet i samhället. Att satsa på dem är att satsa på framtiden.

Karina Frölund