Bruket ger fortfarande 200 jobb

Bruksmiljön i Åkers styckebruk vittnar om en lång historia och Sörmlands museum har med hjälp av hembygdsföreningen gjort det enkelt för besökarna att gå runt. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

Här finns inga caféer, glasskiosker eller souvenirbutiker. Besökarna är få. Runt ett 1 000-tal per år. Ändå måste det beskrivas som ett av Sörmlands bästa och mest intressanta besöksmål. Det handlar om bruket och dess miljö i Åkers styckebruk.

Fortfarande levererar bruket drygt 200 arbetstillfällen till den lilla orten Åkers styckebruk med sina totalt 3 000 innevånare.  Ändå är nog glansdagarna över för bruket, som har försörjt samhället i generationer.

Men tack vare intresse och donationer från en av de senaste ägarna, Holger Hjelm, hålls bruket med dess omnejd i ett synnerligen gott skick. Det vittnar inte minst de perfekt krattade grusgångarna om. I dag är det Mälarrums fastigheter som förvaltar området. De nyputsade fasaderna lyser i gult och rött mot den blå sommarhimlen.

– Historien går mycket långt tillbaka, säger Pehr Bengtsson, som är en av eldsjälarna bakom brukets museum och arkiv. Inte mindre än tretton monarkers namnteckningar finns bevarade i dokument och brev som rör bruket.

Bruket, som korrekt kallas Styckebruket, grundades omkring 1580 av Karl IX. Syftet var att tillverka kanoner och tillverkningen pågick mellan 1588 och 1866. Malmen hämtades från bland annat Skottvångs gruva i närheten. Här anlades, senare, också den första järnvägen i Sörmland.

I slutet av 1700-talet förvärvades styckebruket av den tyska familjen Wahrendorff, som drev bruket under nära 100 år.

Kanske är Wahrendorffs också den ägare som satt störst prägel på bruket och samhället. År 1840 framställde här Martin von Wahrendorff en av de första kanonerna med fungerande bakladdningsmekanism vilket var en stor innovation.

Under Wahrendorffs tid uppfördes flera intressanta byggnader och den engelska parken anlades, i folkmun kallad ”engelska fåfängan”.

Tack vare ett gediget samarbete mellan hembygdsföreningen i Åkers styckebruk och Sörmlands museum kan man som besökare och turist läsa sig till historien.

Utförliga berättelser och beskrivningar kantar vägarna runt området. Att turista här är enkelt, men glöm inte kaffekorgen, för här finns, som sagt, inga caféer eller andra ”turismmagneter” – annat än själva upplevelsen.

Det man absolut inte får missa är själva hjärtat av bruket, den röda masugnen. Den kanske inte ser så mycket ut för världen, i jämförelse med andra byggnader, men det var här själva malmen smältes ned.

– För att nå bästa resultat skulle malmen helst hettas upp till 1 500 grader. När sedan förmannen ansåg att malmen var klar släpptes den ut i gångar och ner i de gjutna formarna, förklarar Pehr Bengtsson pedagogiskt. Han pekar mot byggnaden, en gul avlång huskropp i närheten, även den välvårdad och i mycket gott skick.

– Det är motstugan. Ordet mot betyder form och det var alltså där formarna till bland annat kanonerna tillverkades.

Strax intill ligger huvudkontoret. Så sent som till förra året användes också byggnaden som det men nu har huvudkontoret flyttat till en helt annan världsdel.

I slutet av 2015 såldes bruket av rikskapitalbolaget Altor till det amerikanska företaget Ampco-Pittsburgh som tillverkar valsar för valsning av grovplåt. Plåten används till fartyg och bilar. Omsättningen uppgår idag till ungefär 450 miljoner kronor och ca 85 procent av tillverkningen går på export.

För Strängnäs kommun är bruket en viktig näring eftersom det är en av de största arbetsgivarna i kommunen.

Under sommaren är brukets museum öppet på helgerna och just nu visas där en separatutställning under namnet ”Från berg till kanon”.