Tema: Jakt & Fisk

Odlar hotad flodkräfta

Anders Möller hoppas flodkräftorna ska trivas. Foto: Esfar Ahmad
Textstorlek:

Anders Möller odlade ett hundratal av den utrotningshotade kräftan på gården utanför Vingåker. Idag kan det finnas uppemot 10 000 yngel i dammen.

– Jag fortsätter att mata dem en gång i veckan, sedan har jag kräftburen så att jag kan se hur de mår, säger han.

Anders Möller köpte gården cirka 10 kilometer utanför Vingåker för några år sedan. Idag har han höns, vaktlar, biodling och grönsaker.

Dammen byggde han i syfte att börja odla flodkräftan.

– Det är inte många kräftor här, det är en liten damm, men varje bestånd ökar chansen för den att överlevna, säger han.

Flodkräftan är listad som akut hotad i Sverige. Under de senaste hundra åren så har runt 97 procent av flodkräftorna försvunnit enligt Havs- och Vattenmyndigheten.

Orsaken är framförallt kräftpesten, som sprids genom illegalla utsättningar av den idag vanligare signalkräftan.

Idag finns det knappt tusen vatten med flodkräfta i Sverige. Samtidigt har kräftan även ett kulturellt värde, den har fiskats i landet i flera hundra år.

– Det är ju en fråga om bevarande, säger Anders Möller.

För att skapa en gynsam miljö för flodkräftorna har han lagt mycket tid på att bygga upp sin damm.

– Ynglen kan bli uppätna av allt, till och med små insekter. Jag har byggt gömslen och lagt ut stenar för att skydda dem, säger han.

Runt dammen ligger mycket riktigt strategiskt utplacerade grenar, vass och sten.

Även inplanterade näckroser flyter runt på ytan.

– Jag har en ekologisk tanke med gården, dammen är nödvändig för kräftorna men den gynnar också biodlingen, säger han.

Enligt Havs- och Vattenmyndigheten krävs det ”kraftfulla åtgärder” för att bevara och öka dagens bestånd av flodkräftor.

Annars riskerar arten att försvinna helt.

En åtgärd som myndigheten nämner är att det behövs mer information kring riskerna av att plantera ut signalkräftan illegallt.

För Anders Möller är det lång tid kvar innan ynglen är fullvuxna kräftor. Det tar nästan 4 år berättar han.

– Varje hona kan få 200 yngel, om allt är perfekt kan det finnas 10 000 yngel i dammen nu, säger han.

Esfar Ahmad