Sagor utan text bjuder in

Barnbibliotekarie Towe Karlsson läser den textlösa bilderboken ”Var är tårtan” för 2,5-årige Sina på asylboendet Mälarblick. Foto: Elin Strand
Textstorlek:

​Som en av sju kommuner i Sverige arbetar Strängnäs med projektet Silent Books, där de läser textlösa bilderböcker tillsammans med barnen på asylboendet Mälarblick.
– Det är en utgångspunkt för kommunikation där språk inte är ett hinder, säger kulturassistent Elin Strand.

– Tillsammans uppfinner eller ”gör” vi handlingen, förklarar Elin Strand.

En gång i veckan kommer personal från biblioteken till Mälarblick för att läsa de textlösa böckerna tillsammans med barnen. Det görs i samarbete mellan Strängnäs barnbibliotek och volontärarbetare på asylboendets barnverksamhet.

– Det blir ett annat sätt att läsa. Det spelar ingen roll om man läser från höger till vänster, om man har ett annat alfabet eller andra siffror, säger Ann Vikström som är lekrumsvolontär på Mälarblick.

– Från bibliotekets sida tycker vi att dela berättelser och läsa böcker tillsammans är ett naturligt och underbart sätt att bidra till integration. Vi lär oss mycket själva genom de möten vi har med både barn och vuxna, säger Elin Strand.

Hur många barn som intresserar sig för böckerna vet hon aldrig från gång till gång. En del stannar bara några minuter medan andra blir kvar i ett långt möte.

– Det har mycket att göra med barnens ålder, men också hur de mår.

Barnen som är med på barnverksamheten är under tre år.

– De är små och kan inte mycket svenska, kanske inte ens många ord på sitt modersmål. Men man kan till exempel associera kring färger eller om man ser en bild på en bil kan man hämta en leksaksbil, säger Elin Strand.

– Vi tycker det ska bli spännande när det blir sommarlov. Då kanske vi träffar lite större skolbarn som kan prata på en annan nivå om innehållet.

Barnbiblioteken har två väskor med textlösa bilderböcker. En används på Mälarblick, den andra kan lånas av till exempel förskolor och språkcaféer.

Att barnbiblioteket kommer till Mälarblick och uppmärksammar barnen är en otrolig förmån, tycker volontären Ann Vikström.

– Det ger en känsla av att man är någon i den nya situation man befinner sig i, både för barn och föräldrar, säger hon.

Arbetet med Silent Books dokumenteras med bild och text. Det visas sedan upp på Multeum, vilket i sig ytterligare bygger på relationer med de asylsökande.

Det gör att personerna på asylboendet känner sig mer som en del av Strängnäs uppfattar både Ann Vikström och Elin Strand.

– Om man ser sig själv på bild här, kan man känna en koppling till Strängnäs och känna sig hemma här. Det är viktigt, säger Elin Strand.

–  Sedan är det förstås roligt att de kan hitta till biblioteket och förstår att det är deras också.

Bakom projektet Silent Books står Ibby Sverige som bland annat arbetar med att främja förståelse mellan olika kulturer genom barnlittaratur. I Strängnäs har man arbetat med projektet sedan april och kommer fortsätta sommaren ut.

– Om det faller väl ut kan det bli en del av vår ordinarie verksamhet, säger Elin Strand.

Eva-Lotta Eriksson