Första vattenveckan i länet

Lars Lilienstolpe från Naturskyddsföreningen och Ingrid Karlsson vid fältstationen Rördrommen undersöker vattenkvalitén vid Mälaren. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

​– Titta, visst är det en snäcka, säger Lars Liljenstolpe när han håvar in.
Det är länsstyrelsen som har utlyst vattenveckan i länet och syftet är att skapa större förståelse för vattnets värde och påvisa hur beroende vi är av dricksvattnet.

Lars är sedan många år aktiv i Naturskyddsföreningen i Strängnäs och verksam vid fälstationen Rördrommen vid Sörfjärden utanför Härad.

I dag har Ingrid Karlsson, också hon verksam vid fältstationen, tagit emot en skolklass. Tanken är att eleverna ska få håva in och analyserar vad de hittar vid strandkanten.

– Ungdomarna tyckte verkligen att det var jättekul och det är ett bra sätt för dem att lära sig mer om vattnet och känna respekt för livet där, säger hon.

Vattenveckan är en del av arbetet inom ramen för projektet ”Åtgärdsprogram för Sörmlands miljö”. Med start i år planerar länsstyrelsen att årligen genomföra en vattenvecka i Sörmland för att ge ett kunskapslyft kring vatten.

Vattenveckan syfte ska skapa förståelse för vattnets många värden och användningsområden, allt ifrån livsmiljöer till livsmedel.

Man vill uppmärksamma at vatten är en ändlig resurs som vi alla använder dagligen och som alla har ett ansvar för att förvalta med förnuft. Budskapet är att med små medel kan vi göra stor skillnad.

Den främsta vattenutmaningen i länet är övergödningen. Hälften av Sörmlands sjöar är övergödda enligt beräkningar från 2009. Det görs åtgärder, och utsläppen av gödande ämnen minskar.

Samtidigt, anser länsstyrelsen, att antalet åtgärder är för få och att effekterna av genomförda åtgärder dröjer. Helt enkelt för att återhämtningen i miljön går långsamt.

Övergödning och fysiska förändringar i vattendragen påverkar också den biologiska mångfalden negativt. Förstörda och försämrade biotoper bidrar till ett generellt dåligt tillstånd för hotade arter i länet.

Uppväxtbetingelserna längs kusten är också dåliga.

En fiskyngelinventering längs kusten från 2012 påvisar att årsyngel av gädda och abborre sjunkigt dramatsikt.

– Vattnet är ju en av våra baslivsmedel, säger Lars Lilienstolpe vid Naturskyddsföreningen.

– Vi måste ju komma ihåg att det är två miljoner människor runt Mälardalen och i Stockholm som får sitt färskvatten från Mälaren, då måste vi vara rädda om vår natur.

Lena Magnergård