Bushen allt närmre oss

Sly och ”bush” kryper allt närmre vägar och tomter. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

​Landsbygdsriksdagen har nyligen avslutats. 700 deltagare har under några dagar minglat och diskuterat landsbygdsfrågor, i år i anrika Almedalen i Visby.

Det är organistionen ”Hela Sverige ska leva” som liggar bakom landsbygdsriksdagarna som arrangeras vart annat år. Däremellan förs diskussioner på lokal nivå. I år dominerades landsbygdsriksdagen av semiarier och morgonsoffor, allt för att minimera ”korvstoppningen”.

På Landsbygdsriksdagen 2016 utformades innovativa, utmanande och banbrytande idéer på hur hela landet kan utvecklas, säger Staffan Nilsson, en av Hela Sverige ska levas ordförande.

– Dessa idéer borde våra politiker och andra beslutsfattare ta på allvar. Utan landsbygden kan inte staden överleva, så enkelt är det, säger Åse Classon, också ordförande för Hela Sverige ska leva.

Att stad och land behöver varandra och bidrar lika mycket till hela Sverige, bara på olika sätt, var en röd tråd under Landsbygdsriksdagen.

Mest uppmärksamhet rönte seminariet ”Bushen allt närmre oss”. Enligt Jordbruksverket har 18 procent av de värdefulla ängs- och betesmarkerna försvunnit på tio år. Allteftersom allt fler lantbrukare slutar med sin djurhållning kryper skogen närmare hus och vägar och det vackra och variationsrika landskapet blir enformigt och allt mörkare.

Enligt Jordbruksverket har 18 procent av de värdefulla ängs- och betesmarkerna försvunnit på tio år. Allteftersom allt fler lantbrukare slutar med sin djurhållning kryper skogen närmare hus och vägar och det variationsrika landskapet blir enformigt och allt mörkare.

– Ytterligare en aspekt är att viltet kommer närmre vägarna, vilket också syns i statistiken, förklarade Wiliam Berg.

Några konkreta förslag till hur problemen skall lösas fanns inte men deltagarana var nöjda med att fokus satts på frågan och enades om en uppföljning vid Landsbygdsriksdagen 2018.

 Lena Magnergård