Brottsplats Sörmland

”Ökning av brottsanmälningar 1996 - 2015”. Antalet anmälda brott per 100 000 invånare har ökat betydligt mycket mer i Sörmland än i övriga riket under de senaste 20 åren. De största ökningarna ser vi i Nyköping, Flen och Vingåker, men fortfarande anmäls flest brott per invånare i Eskilstuna. Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ).  Grafik: Johan Eriksson.
Textstorlek:

​Antalet anmälda brott har ökat stadigt under de senaste decennierna – det är en utveckling som Sörmland delar med hela Sverige.
I Sörmland ligger antalet anmälda brott per invånare idag nära riksgenomsnittet, cirka 15 000 anmälda brott per 100 000 invånare. För 20 år sedan låg vi betydligt lägre.

Antalet anmälda brott i länet har ökat i en mycket högre takt än i resten av Sverige från mitten av 90-talet och framåt.

En betydande del av ökningen kan förklaras med befolkningstillväxt, bättre tekniska möjligheter att anmäla och registrera brott, och förbättrade administrativa rutiner inom polis och rättsväsen.

Det finns också en uttalad vilja från polisens sida att underlätta för att få in anmälningar på de brott som begås. Men riktigt vad det beror på vet inte polisen.

– En orsak kan vara att vissa brottstyper har skjutit i höjden och det påverkar statistiken, säger Sörmlands polisområdeschef Mikael Backman.

Internetbaserad brottslighet som bedrägeri och förfalskningar har ökat dramatiskt under den här perioden och polisen har inrättat ett Nationellt bedrägericenter för att komma åt kriminaliteten.

– Det kan också vara så att glappet mellan antalet anmälda brott och verkligheten kan ha minskat. Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och brott mot barn är prioriterat och anmälningarna har ökat, säger Mikael Backman.

Anders Gölevik, polisområdeschef i Flen, Katrineholm och Vingåker säger att en annan orsak kan vara att människor har en ökad känslighet mot brott och anmäler när de blir utsatta i större utsträckning än tidigare.

Han ger exemplet att för tjugo år sedan kanske ungdomar blev bestulna på 40 spänn, idag är tillgången på kapitalvaror mycket större.

– Idag handlar ofta om mobiltelefoner med abonnemang som måste spärras, säger han.

Sörmlandsbygdens undersökning utgår från antalet anmälda brott per invånare, och har alltså tagit hänsyn till befolkningsutvecklingen. Dessutom jämför vi Sörmlands siffror med övriga landet, för att få en så rättvisande bild som möjligt.

Den absolut största ökningen av anmälda brott ser vi i Nyköping, Flen och Vingåker.

I Flen har till exempel antalet anmälda alkohol- och narkotikabrott ökat kraftigt på tjugo år. Anders Gölevik, säger att nästan alla anmälningar om alkohol- och narkotikabrott kommer från polisen.

– Under den här tiden har vi utbildats för att känna igen drogpåverkade. Straffsatsen har skärpts vilket innebär att polisen kan kroppsvisitera vid misstanke om narkotikabrott även för eget bruk. Dessutom har försäljningen av nätdroger ökat tillgängligheten.

Gnesta, Strängnäs och framförallt Trosa har däremot haft en lägre ökning av antalet anmälda brott.

Trosa har till och med en minskning av antalet anmälda brott, relativt sett – något som de är ensamma om i länet.

Jan Olevall vid Nyköpingspolisen säger att en orsak kan vara att de som bor i mindre orter är mindre benägna att anmäla.

– Det kan bero på att folk i ytterområdena har en känsla av att det inte spelar någon roll, att polisen inte bryr sig. Därför är det ingen idé att anmäla.

Men han bedyrar att polisen är lika ofta i ytterområdena nu som förut.

Antalet anmälda brott per 100 000 kommuninvånare är högst i Eskilstuna (16 080), följt av Nyköping, Katrineholm och Flen. De tre senare ligger fortfarande strax under riksgenomsnittet (15 342).

Enligt den senaste Nationella trygghetsundersökningen från BRÅ är sörmlänningarna mest utsatta för brott i hela landet: 14,2 procent av länets invånare uppger att de under det senaste året har utsatts för misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier eller trakasserier.

Men polisområdeschef Mikael Backman säger att den regionala statistiken från BRÅ bygger på för få intervjuer, 400 personer, för att man skakunna dra några slutsatser.

Han pekar istället på Sörmlandspolisens egen trygghetsundersökning, som lyft fram resultat där vare sig brottsligheten eller den upplevda otryggheten har ökat bland sörmlänningarna.

Johan Eriksson 

Karina Frölund